Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LXIV/602/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 marca 2010r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2010 rok. 2010-03-19 13:42
dokument UCHWAŁA NR LXIV/601/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Wolinie. 2010-03-19 13:40
dokument UCHWAŁA NR LXIV/600/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 149/8 i 131/28 położonych w Wisełce, stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego, położoną w Wisełce, oznaczoną jako działka nr 194/6 wraz z udziałami w działkach 194/7 i 194/12. 2010-03-19 13:39
dokument UCHWAŁA NR LXIV/599/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Sienkiewicza 8 w Wolinie. 2010-03-19 13:38
dokument UCHWAŁA NR LXIV/598/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Mickiewicza 4i w Wolinie. 2010-03-19 13:37
dokument UCHWAŁA NR LXIV/597/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 149/3 położonej w Wisełce, stanowiącej własność Gminy Wolin, na działkę nr 119 położoną w Wisełce, zabudowaną przepompownią ścieków, stanowiącą własność osób fizycznych. 2010-03-19 13:36
dokument UCHWAŁA NR LXIV/596/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 marca 2010r. w sprawie realizacji inwestycji w zakresie budowy ciągu pieszego dla ogólnodostępnego terenu nad jeziorem Ostrowo w Mierzęcinie. 2010-03-19 13:36
dokument UCHWAŁA NR LXIV/595/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 marca 2010r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 62/19 o pow.0,1789 ha, położonej w Mierzęcinie. 2010-03-19 13:34
dokument UCHWAŁA NR LXIV/594/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej nr 84/87 położonej w Chynowie prawem służebności drogowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 84/88. 2010-03-19 13:33
dokument UCHWAŁA NR LXVI/593/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 16 w Chynowie. 2010-03-19 13:32
dokument UCHWAŁA NR LXIV/592/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 43/1 o powierzchni 1615m2, położonej w Rabiążu. 2010-03-19 13:31
dokument UCHWAŁA NR LXIV/591/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 marca 2010r. w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w zakresie budowy oczyszczalni ścieków dla miejscowości Dramino. 2010-03-19 13:30
dokument UCHWAŁA NR LXIV/590/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 28/60 o pow.0,0716 ha, położonej w Draminie. 2010-03-19 13:18
dokument UCHWAŁA NR LXIV/589/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie działki nr 314/4 o pow. 4,8941 ha, położonej w obr. Mokrzyca. 2010-03-19 13:15
dokument UCHWAŁA NR LXIV/588/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nabycia części działki nr 235/7 o powierzchni około 7m2, położonej w Wisełce. 2010-03-19 13:13
dokument Uchwała Nr. LXIV/587/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na rzecz nejemców lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przu ulicy Jaracza 4 w Wolinie 2010-03-15 14:53
dokument Uchwała Nr. LXIV/586/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokalo mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażania zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. 2010-03-15 14:50
dokument Uchwała Nr. LXIV/585/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie przwa użutkowania wieczystego w prawo własności. 2010-03-15 14:47
dokument Uchwała Nr. LXIV/584/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/205/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, zmienionej Uchwałami Nr XXVII/234/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. i Uchwałą Nr XXXII/299/08 z dnia 30 lipca 2008r. Rady Miejskiej w Wolinie 2010-03-15 14:43
dokument Uchwała Nr. LXIV/583/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2010r. 2010-03-15 14:38
dokument Uchwała Nr. LXIV/582/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2010r 2010-03-15 14:15
dokument Uchwała Nr. LXIV/581/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/549/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2010r. 2010-03-15 13:46
dokument Uchwała Nr. LXIV/580/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2010r 2010-03-15 13:40
dokument Uchwała Nr. LXIV/579/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2010r. 2010-03-15 13:37
dokument Uchwała Nr. LXIV/578/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2010r 2010-03-15 13:38
dokument Porządek obrad 2010-02-26 12:26
dokument Ogłoszenie o sesji 2010-02-26 12:26