Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

?UCZEŃ NA WSI? - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne


UCZEŃ NA WSI” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż Gmina Wolin zakwalifikowała się do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p.n. „UCZEŃ NA WSI” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz Gminy miejsko - wiejskie.

Zapraszamy do udziału w programie uczniów niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie Gminy Wolin. W przypadku nieletnich ( dzieci i młodzież do lat 18) uprawnionym do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej jest rodzic lub opiekun prawny.

1. Zakres pomocy oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

 

  1. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

  2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),

  3. związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,

  4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

  5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

 

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach programu, dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty:

 1. opłaty za naukę (czesne),

 2. zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),

 3. dojazdów do szkoły.

 

 

 

 1. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie:

1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - do 2.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej - do 3.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3,

3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - do 4.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

3. Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

1) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

2) oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,

3) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,

4) kserokopia aktu urodzenia ucznia - dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnosprawnego dziecka,

5) kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy Wnioskodawców będących opiekunami prawnymi ucznia

 

 

WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ W URZĘDZIE MIASTA W WOLINIE

DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2008 R.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz druki wniosków można otrzymać w pokoju nr 103, tel. 091/3220812, oraz na stronach

www.bip.wolin.pl, www.pfron.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 03-09-2008 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 03-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 11-09-2008 14:23