Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali udojowej przeznaczonej do prowadzenia doju krów mlecznych oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na terenie dz. ew. nr 3/60 w obr. Wiejkowo, gmina Wolin, opisanego w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowanym przez StW – Pracownię Projektowo-Montażową Radia i TV, mgr inż. Stanisława Wojciecha Wierzbickiego, 80-299 Gdańsk, ul. Kpt.K. Macierewicza 9, w sierpniu 2007 roku. 2007-12-21 12:43
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na dz. nr 49 i 46/29 w Obr. Zastań, gmina Wolin. 2007-11-23 13:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Unin. 2007-11-23 13:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej o dł. 2916 w obr. Rabiąż, gmina Wolin. 2007-11-23 13:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Korzęcin, gmina Wolin. 2007-11-23 13:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 20 listopada 2007 roku - zawiadamia się wszystkie strony postępowania, że Burmistrz Wolina wydał postanowienie z dnia 20 listopada 2007 roku znak RG.AS.7632 – 24/07 w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i ustaleniu zakresu tego raportu dla inwestycji polegającej na : Budowie sieci wodociągowej od miejscowości Kołczewo przez miejscowość Wartowo, gmina Wolin na obszarze projektowanej ostoi siedliskowej – PLH 320019 „Wolin i Uznam” 2007-11-23 13:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w obr. Domysłów, gmina Wolin. 2007-11-23 13:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali do przeładunku odpadów komunalnych (punktu przeładunkowego) na terenie oczyszczalni ścieków w Wolinie, przy ul. Mickiewicza 20 (dz. nr 11/1 obr.5 miasta Wolin)” . 2007-11-19 13:43
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali udojowej przeznaczonej do prowadzenia doju krów mlecznych oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na terenie dz. ew. nr 3/60 w Obr. Wiejkowo, Gmina Wolin 2007-10-16 14:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali do przeładunku odpadów komunalnych (punktu przeładunkowego) na terenie oczyszczalni ścieków w Wolinie przy ul. Mickiewicza 20 (dz. nr 11/1 obr.5 miasta Wolin)”. 2007-10-16 14:51
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 33121, zlokalizowanej w m. Kołczewo na budynku przy ul. Słonecznej 7, na działce nr 438/6, obręb Kołczewo 1, gmina Wolin. 2007-09-11 12:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali udojowej przeznaczonej do prowadzenia doju krów mlecznych oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na terenie dz. ew. nr 3/60 w Obr. Wiejkowo, Gmina Wolin. 2007-08-27 12:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z indywidualnymi przyłączami wodnym oraz kanalizacyjnym, studnią oraz zbiornikiem na nieczystości ciekłe na działce nr 34/10 w miejscowości Domysłów, gm. Wolin, jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 – PLH 320019 „Wolin Uznam” 2007-08-27 10:19
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 33121, zlokalizowanej w m. Kołczewo na budynku przy ul. Słonecznej 7, na działce nr 438/6, obręb Kołczewo 1, gmina Wolin. 2007-08-27 10:18
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie samoobsługowej stacji paliw „NESTE-A24” oraz budynku gastronomiczno-hotelowego na działce 122/4 w Parłówku, obr. Dobropole, gmina Wolin 2007-06-14 14:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Mokrzyca Wielka V”, położonego w działce nr107, obr. Dargobądz, gmina Wolin jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 – PLH 32 0019 „Wolin i Uznam” 2007-06-14 14:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Mokrzyca Wielka IV”, położonego w działce nr238, obr. Mokrzyca, gmina Wolin jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 – PLH 32 0019 „Wolin i Uznam” 2007-06-14 14:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Plus 44555 Wisełka zlokalizowanej w m. Wisełka na działce nr 198/31, gmina Wolin 2007-05-11 15:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel sp. z o.o nr 1257/3996(4633) – „PARŁÓWKO” zlokalizowanej na działce nr 162/1 obr. Ostromice, gmina Wolin 2007-05-11 15:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego w działce nr143/3, obręb Dargobądz, gmina Wolin jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 – PLH 32 0019 „Wolin i Uznam 2007-05-11 15:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża MOKRZYCA WIELKA V położonego na działce nr 107 w obr. Dargobądz, gmina Wolin, 2007-05-11 15:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Mokrzyca Wielka IV”, dz. ew. nr 238. 2007-05-11 15:22
dokument Obwieszczenie Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) – zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 29.08.2006 roku na wniosek Państwa Teresy i Witolda Rudnickich, zam. Osiedle Robotnicze 6, 72-510 Wolin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku stolarni na terenie, działki oznaczonej geodezyjnie Nr 17 położonej przy ul. Prostej 13 w Wolinie 2007-03-28 09:33
dokument Obwieszczenie Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) – zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 23.11.2006r. na wniosek strony p. Zbigniewa Kasperskiego, zam. ul. Sowia 30, 70-792 Szczecin, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami wodnym i kanalizacyjnym oraz studnią głębinową i zbiornikiem na ścieki na obszarze włączonym do sieci Natura 2000 2007-03-28 09:33
dokument Obwieszczenie Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) – zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 31.10.2006r. na wniosek strony Państwa Doroty i Józefa Michalak, zam. ul. Słowiańska 42a/4, 72-510 Wolin wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego w działce nr143/3, obręb Dargobądz, gmina Wolin jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 – PLH 32 0019 „Wolin i Uznam” 2007-03-28 09:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel sp. zo.o nr 1257/3996(4633) – „PARŁÓWKO” zlokalizowanej na działce nr 162/1 obr. Ostromice, gmina Wolin. 2007-03-19 16:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej GSM Plus 44555 Wisełka zlokalizowanej w m.Wisełka na działce nr 198/31, gmina Wolin. 2007-02-21 15:26
dokument WNIOSEK 2007-01-11 11:06