Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Derlatki, działającego jako pełnomocnik ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w dniu 08 grudnia 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 100/12, 101, 109/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Siniechowo, gmina Wolin. 2021-12-29 14:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Derlatki, działającego jako pełnomocnik ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w dniu 08 grudnia 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 3/6, 3/69, 3/54, 5, położonych w obrębie ewidencyjnym Wiejkowo, gmina Wolin. 2021-12-29 14:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2021.AS z dnia 23.12.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. na 159 w obrębie Koniewo, gmina Wolin?. 2021-12-23 08:42
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2021.AS z dnia 23.12.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. na 159 w obrębie Koniewo, gmina Wolin? - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 20 grudnia 2021r. została wydana decyzja Nr 14/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 182/1, 182/2, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5, 185/23, 196/4, 255/1, 296/2, 296/3, 430/1, 438/8, 448/7, 450/1, 450/4, 451, 454, 455/2, 456/3, 457/2, 462/2, 467/15, 470/4, 491, 569/2, 590/4 [po podziale 590/8], 590/6 [po podziale 590/3], 631/2, 638/2, 638/4, 661, 700/2, 714/2, 742, 752, 754, 856/4, 873/6, 874/9, 875/19, 895, części działek nr: 630/2, 634, 637/2, 637/3, 644, położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, Gmina Wolin. 2021-12-21 11:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.24.2021.AS z dnia 13.12.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 137/3, 138/3 (obręb 0010) w miejscowości Łuskowo, Gmina Wolin 2021-12-13 10:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.24.2021.AS z dnia 13.12.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 137/3, 138/3 (obręb 0010) w miejscowości Łuskowo, Gmina Wolin" 2021-12-13 10:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2021.MS z dnia 13.12.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Dramino gmina Wolin 2021-12-13 10:39
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2021.MS z dnia 13.12.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Dramino gmina Wolin? - KATALOG -
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 155 położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1. 2021-12-10 13:38
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 01 grudnia 2021r. została wydana decyzja Nr 13/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej Średniego ciśnienia o średnicy PE 90mm na terenie działek nr: 49, 74, 43, położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin. 2021-12-07 13:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2021.AS z dnia 06.12.2020 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża OSTROMICE IV, położonego w miejscowości Ostromice na nieruchomościach o nr ew. 121/4 i 108/2 w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-12-07 10:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z później-szymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie, w dniu 29 listopada 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i rozdziel-czej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 182/1, 182/2, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5, 185/23, 196/4, 255/1, 296/2, 296/3, 430/1, 438/8, 448/7, 450/1, 450/4, 451, 454, 455/2, 456/3, 457/2, 462/2, 467/15, 470/4, 491, 569/2, 590/4 [po podziale 590/8], 590/6 [po podziale 590/3], 631/2, 638/2, 638/4, 661, 700/2, 714/2, 742, 752, 754, 856/4, 873/6, 874/9, 875/19, 895, części działek nr: 630/2, 634, 637/2, 637/3, 644, położonych w obrębie ewidencyjnym Koł-czewo 1, Gmina Wolin. 2021-12-01 11:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu ?Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028? i możliwości udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu. 2021-11-26 15:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie nr 3 w mieście Wolin 2021-11-26 15:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań. 2021-11-23 15:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.19.2021.AS z dnia 12.11.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa trzynastu budynków wolnostojących mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr 105/7, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12 obręb Domysłów, gmina Wolin, w m. Domysłów. 2021-11-15 14:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2021.AS z dnia 12.11.2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozszerzenie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 w obrębie Ostromice, gmina Wolin o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie i możliwości wypowiedzenia się stron 2021-11-12 14:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2021.AS z dnia 12.11.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 i 84 w obrębie Ostromice, gmina Wolin. 2021-11-12 14:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działek nr 225, 226 położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1. 2021-11-09 13:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Rafała Lazarek, działającego jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, w dniu 13 października 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PE 90mm na terenie działek nr 49, 74, 43, położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin 2021-11-05 08:26
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębie Darzowice dla działek nr: 116/2, 116/4, 117/8 . 2021-10-22 12:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 18 października 2021r. została wydana decyzja Nr 12/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji gazowej redukcyjnej Średniego ciśnienia Q = 1000m3/h na terenie działek nr: 42/5, 42/6, 42/9, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. 2021-10-20 08:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2021.MS z dnia 15.10.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości w miejscowości Domysłów, gmina Woli? 2021-10-18 08:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2021.AS z dnia 15.10.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości w miejscowości Domysłów, gmina Wolin? 2021-10-18 08:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2021.AS z dnia 15.10.2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Rozszerzenie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-11-18 12:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów. 2021-10-15 09:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sierosław. 2021-10-15 09:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2021.AS z dnia 11.10.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury związanej z budynkami na terenie działki nr 386/3 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin, w miejscowości Dargobądz? 2021-10-11 15:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2021.AS z dnia 11.10.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury związanej z budynkami na terenie działki nr 386/3 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin, w miejscowości Dargobądz?. 2021-11-18 12:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2021.MS z dnia 11.10.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. na 159 w obrębie Koniewo, gmina Wolin? 2021-10-11 08:46
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Sebastiana Stefek, działającego jako pełnomocnik Polskie Spółki Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w dniu 16 września 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji gazowej redukcyjnej średniego ciśnienia Q = 1000m3/h na terenie działek nr 42/5, 42/6, 42/9, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23. 2021-10-04 14:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 04.10.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn ?Budowa zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin?. 2021-10-04 13:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 04.10.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn ?Budowa zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin?. 2021-10-22 09:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2021.MS z dnia 04.10.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa deszczowni nawadniającej wraz z pompownią melioracyjną i rurociągiem doprowadzającym w m. Laska gm. Wolin oraz nawadnianie gruntów rolnych?. 2021-10-04 13:06
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 21 września 2021r. została wydana decyzja Nr 11/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na tere-nie działki nr 49, położonej w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin. 2021-09-24 12:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2021.AS z dnia 14.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża OSTROMICE IV, położonego w miejscowości Ostromice na nieruchomościach o nr ew. 121/4 i 108/2 w obrębie Ostromice, gmina Wolin. 2021-09-17 13:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.19.2021.AS z dnia 10.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie trzynastu budynków wolnostojących mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr 105/7, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12 obręb Domysłów, gmina Wolin, w m. Domysłów. 2021-09-17 13:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.18.2021.AS z dnia 14.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Recław na terenie części działki nr 69/1, obręb Recław, gm. Wolin. 2021-09-17 13:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2021.AS z dnia 14.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą wewnętrzną na działce nr 170 w obr. ew. Dargobądz 1, Gmina Wolin 2021-09-17 13:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2021.AS z dnia 14.09.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 63 w obrębie 5 miasta Wolin, gmina Wolin. 2021-09-17 13:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2021.AS z dnia 30.08.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Dramino gmina Wolin. 2021-09-01 17:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2020.AS z dnia 30.08.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1, obręb Kodrąb w gminie Wolin. 2021-09-01 17:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pani Marioli Kowalczyk, działającej z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Działek 195 w Zastaniu, Ładzin 82a, 72-518 Ładzin, w dniu 18 sierpnia 2021r. zostało wszczęte postępowanie admini-stracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne-go dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodo-ciągowej miejscowości na terenie działki nr 49 położonej w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin 2021-08-27 14:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2020.AS z dnia 06.08.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr 25 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2021-08-06 08:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2020.AS z dnia 06.08.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr 25 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2021-10-18 11:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2021.AS z dnia 04.08.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana etapowo lub w całości w miejscowości Domysłów, gmina Wolin, realizowanego na działkach nr 458, obręb 320706_5.0003.Domysłów 2021-08-04 16:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 04.08.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin 2021-08-04 16:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2021.AS z dnia 03.08.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 w obrębie Ostromice, gmina Wolin. 2021-08-04 16:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2021.AS z dnia 20.07.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury związanej z budynkami na terenie działki nr 386/3 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin, w miejscowości Dargobądz. 2021-08-02 12:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) zawiadamiam, że dnia 29 lipca 2021r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku apartamentowego z garażem podziemnym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr 11, położonej w obrębie ewidencyj-nym Wisełka, gmina Wolin. 2021-08-02 08:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 29 lipca 2021r. została wydana decyzja Nr 10/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV obejmującej likwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej i budowie linii kablowej na terenie działek nr 57/7, 57/10, 59 obręb Karnocice, gmina Wolin. 2021-07-30 10:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Laska i Recław w gminie Wolin. 2021-07-13 10:24
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów. 2021-07-09 09:02
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z pozniejszymi zmianami) zawiadamiam, ze na wniosek Pana Roberta Bieć, działajcego jako pelnomocnik Pana Stefana Bartel, dniu 30 czerwca 2021r. zostalo wszczęte postpo­wanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej sredniego napięcia SN-15kV obejmującej li­kwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej i budowie linii kablowej na terenie dzialek nr 57/7, 57/10, 59, polozonych w obrębie ewidencyjnym Karnocice, gmina Wolin. 2021-07-09 09:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2020.AS z dnia 29.06.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 25, w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2021-07-01 10:06
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) zawiadamiam, że dnia 28 czerwca 2021r. na wniosek Pana Romualda Saczewa, działającego jako pełnomocnik Pana Zbigniewa Jagniątkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku apartamentowego z garażem podziemnym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr 11, położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin. 2021-06-29 14:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2021.AS z dnia 22.06.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury związanej z budynkami na terenie działki nr 386/3 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin, w miejscowości Dargobądz. 2021-06-25 11:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2021.AS z dnia 21.06.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. na 159 w obrębie Koniewo, gmina Wolin. 2021-06-25 11:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2020.AS z dnia 10.06.2021 roku powiadamiające strony postępowania o kolejnych czynnościach w prowadzonym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1, obręb Kodrąb w gminie Wolin. 2021-06-11 14:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2021.MS z dnia 01.06.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa deszczowni nawadniającej wraz z pompownią melioracyjną i rurociągiem doprowadzającym w m. Laska gm. Wolin oraz nawadnianie gruntów rolnych. 2021-06-02 15:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 19.05.2021 roku znak BIO.6228.1.2021.PF o naborze wniosków na rok 2021 o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. 2021-05-24 08:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Wolinie, w dniu 29 kwietnia 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dargobądz na terenie działek nr: 132/8, 205/11, 205/12, 205/13, 205/14, 205/15, 205/19, 206/5, 210/3, 373, 376/3, 383/8, 514/1, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 527/2, 528, położonych w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, Gmina Wolin 2021-05-14 15:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741) zawiadamiam, że dnia 10 maja 2021r. została wydana decyzja Nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 140/10, położonej w obrębie ewidencyjnym Kodrąbek, gmina Wolin. 2021-05-14 09:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 07.05.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin? 2021-05-13 15:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 07.05.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin? 2021-05-13 15:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2021.AS z dnia 07.05.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dargobądz Gmina Wolin. 2021-05-07 08:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2021.AS z dnia 07.05.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dargobądz Gmina Wolin. 2021-05-07 08:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2021.MS z dnia 04.05.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Dramino gmina Wolin? 2021-05-04 15:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2021.MS z dnia 04.05.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Dramino gmina Wolin? 2021-05-04 15:12
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Wolin w granicach działki nr 19/7 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania 2021-04-27 11:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 22 kwietnia 2021r. została wydana decyzja Nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 65/2, 66/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Troszyn, gmina Wolin. 2021-04-23 09:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.22.2020.AS z dnia 21.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 3) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. 2021-04-22 09:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2020.AS z dnia 21.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 2) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. 2021-04-22 09:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2020.AS z dnia 21.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 1) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. 2021-04-22 09:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.22.2020.AS z dnia 21.04.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 3) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin 2021-04-22 09:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2020.AS z dnia 21.04.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 2) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin 2021-04-22 09:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2020.AS z dnia 21.04.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 1) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin 2021-04-22 09:51
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 20 kwietnia 2021r. została wydana decyzja Nr 5/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej od miejscowości Wisełka, do miejscowości Domysłów, gmina Wolin na terenie działek nr: 78 [część], 135/16, 30, 29, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka; nr: 114/1, położonej w obrębie ewidencyjnym WPN; nr: 3, 4, 7, 11/2, 11/1, 32/2, 26/2, 47, położonych w obrębie ewidencyjnym Żółwino; nr 24, 23/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów. 2021-04-21 14:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2021.AS z dnia 21.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dargobądz Gmina Wolin 2021-04-21 12:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2020.AS z dnia 19.04.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1, obręb Kodrąb w gminie Wolin 2021-04-20 12:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2020.AS z dnia 19.04.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 25, w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2021-04-20 12:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 07 kwietnia 2021r. na wniosek Pana Witolda Pańczaka, MOTIW S.C. z siedzibą przy ul. Wysockiego 12E/2, 72-400 Kamień Pomorski, działającego jako pełnomocnik Gminy Wolin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 140/10, położonej w obrębie ewidencyjnym Kodrąbek, gmina Wolin. 2021-04-14 15:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2020.AS z dnia 09.04.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Kołczewo, gmina Wolin. 2021-04-13 10:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2020.AS z dnia 09.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Kołczewo, gmina Wolin 2021-04-13 10:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2020.AS z dnia 09.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 24 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin 2021-04-09 09:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2020.AS z dnia 09.04.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 24 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2021-04-09 09:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2020.AS z dnia 09.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ew. 27 i 28 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin 2021-04-09 09:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2020.AS z dnia 09.04.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ew. 27 i 28 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2021-04-09 09:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2020.AS z dnia 09.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ew. 30 i 31 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin 2021-04-09 09:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2020.AS z dnia 09.04.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ew. 30 i 31 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2021-04-09 09:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 06 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja Nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie infrastruktury technicznej i ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu Komunalnym w Wolinie na terenie działek ewidencyjnych nr 250/5, 246, 247, obręb ewidencyjny nr 4, miasta Wolin. 2021-04-08 15:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2021.MS z dnia 01.04.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa deszczowni nawadniającej wraz z pompownią melioracyjną i rurociągiem doprowadzającym w m. Laska gm. Wolin oraz nawadnianie gruntów rolnych. 2021-04-02 11:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2021.MS z dnia 01.04.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa deszczowni nawadniającej wraz z pompownią melioracyjną i rurociągiem doprowadzającym w m. Laska gm. Wolin oraz nawadnianie gruntów rolnych 2021-04-02 11:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 12 marca 2021r. na wniosek Pana Tomasza Mulawy, działającego jako pełnomocnik Pani Natalii Rydz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 65/2, 66/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Troszyn, gmina Wolin. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23. 2021-04-01 10:28
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 25 marca 2021r. została wydana decyzja odmawiająca usta-lenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pole-gającej na budowie sieci wodociągowej magistralnej wraz z in-frastrukturą towarzyszącą Kołczewo - Międzywodzie na terenie działek ewidencyjnych nr 27, 84/2, 84/3, obręb ewidencyjny Żół-wino, gmina Wolin. 2021-03-29 14:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 03 marca 2021r. na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie, ul. Mickiewicza 2D, 72-510 Wolin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej od miejscowości Wisełka, gmina Wolin do miejscowości Domysłów gmina Wolin na terenie działek nr: - 78 [część], 135/16, 30, 29, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka; - 114/1, położonej w obrębie ewidencyjnym WPN; - 3, 4, 7, 11/2, 11/1, 32/1, 32/2, 26/2, 47, położonych w obrębie ewidencyjnym Żółwino; 24, 23/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów 2021-03-26 13:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.22.2020.AS z dnia 25.03.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 3) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. 2021-03-26 07:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2020.AS z dnia 25.03.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 2) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. 2021-03-26 07:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2020.AS z dnia 25.03.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 1) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. 2021-03-26 07:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 12 marca 2021r. została wydana decyzja nr 2/2021o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z posadowieniem złącza kablowego na terenie działki nr 174, obręb ewidencyjny Recław, gmina Wolin. 2021-03-16 10:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 15 marca 2021 r. została wydana decyzja Nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ?Rozbudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [PSZOK] w Wolinie wraz z przebudową istniejącej hali magazynowej oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej? na terenie działek nr 11/3, 11/4, 12/3, 12/4, 13/3, 13/4, 13/5, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Wolin. 2021-03-16 10:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2020.AS z dnia 15.03.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz parkingu na dz. nr 312, 313, 314, 315, 316 obr. 2, oraz na dz. 249/2, i części dz. 248 obr. 4 w m. Wolin, Gmina Wolin. 2021-03-16 10:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 25 lutego 2021r. na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie, ul. Mickiewicza 2D, 72-510 Wolin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie infrastruktury technicznej i ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu Komunalnym w Wolinie na terenie działek ewidencyjnych nr 250/5, 246, 247, obręb ewidencyjny nr 4, miasta Wolin 2021-03-09 14:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2020.AS z dnia 05.03.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowość Kołczewo Gmina Wolin 2021-03-05 12:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2020.AS z dnia 04.03.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce o nr ew. 24, w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2021-03-04 13:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2020.AS z dnia 04.03.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działkach o nr ew. 27 i 28 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2021-03-04 13:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2020.AS z dnia 04.03.2021 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działkach o nr ew. 30 i 31 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin 2021-03-04 13:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 22 lutego 2021r. na wniosek Pani Elwiry Kramm, działają-cej jako pełnomocnik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dziwnowie, ul. Mickiewicza 19, 72-420 Dziwnów, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kołczewo - Międzywodzie na tere-nie działek ewidencyjnych nr 27, 84/2, 84/3, obręb ewidencyjny Żółwino, gmina Wolin. 2021-03-04 08:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2020.AS z dnia 26.02.2021 roku o podaniu informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 70MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, zlokalizowanej na działce nr 70/15 w obrębie Mierzęcin, gmina Wolin. 2021-02-26 13:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2020.AS z dnia 24.02.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 70MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, zlokalizowanej na działce nr 70/15 w obrębie Mierzęcin, gmina Wolin. 2021-02-26 13:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 11 lutego 2021r. na wniosek Pana Mariusza Maciaszczyka, działającego jako pełnomocnik ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z posadowieniem złącza kablowego na terenie działki nr 174, obręb ewidencyjny Recław, gmina Wolin. 2021-02-26 11:15
dokument Obwieszczenia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2019.AS z dnia 19.02.2021 roku zawiadamiającego strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 395/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Warnowo, gmina Wolin. 2021-02-22 10:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin 2021-02-18 15:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i 2 miasta Wolin 2021-02-17 14:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adriana Guranowskiego, Prezesa Zarządu Przed-siębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski, działającego jako Pełnomocnik Gminy Wolin, w dniu 04 stycznia 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ?Rozbudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [PSZOK] w Wolinie? na terenie działek nr 11/3, 11/4, 12/3, 12/4, 13/3, 13/4, 13/5, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Wolin. 2021-02-16 11:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2021.AS z dnia 12.02.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowość Dargobądz Gmina Wolin. 2021-02-12 14:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2021.AS z dnia 12.02.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowość Dargobądz Gmina Wolin. 2021-02-12 14:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2020.AS z dnia 12.02.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o zebraniu materiałów i dowodów i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz parkingu na dz. Nr 312, 313, 314, 315, 316 obr. 2, oraz na dz. 249/2 i części dz. 248 obr. 4 w m. Wolin, Gmina Wolin. 2021-02-12 14:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.22.2020.AS z dnia 09.02.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 3) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. 2021-02-11 15:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.22.2020.AS z dnia 09.02.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 3) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. 2021-02-11 15:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2020.AS z dnia 09.02.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 2) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. 2021-02-11 15:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2020.AS z dnia 09.02.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 2) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. 2021-02-11 15:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2020.AS z dnia 09.02.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 1) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. 2021-02-11 15:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2020.AS z dnia 09.02.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Gogolice 1) na części działki nr 136/7 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. 2021-02-11 15:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin 2021-02-08 15:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2020.AS z dnia 27.01.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : zabezpieczeniu działki nr 181 obręb Zagórze, w gminie Wolin przed niekorzystnym (niszczącym) wpływem wód Zalewu Szczecińskiego oraz zagospodarowaniu fragmentu obszaru należącego do Skarbu Państwa umożliwiającym rekreacyjne korzystanie z położenia nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu Zalewu Szczecińskiego w ramach przysługującego każdemu obywatelowi prawa do powszechnego korzystanie z wód. 2021-01-28 12:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2020.AS z dnia 27.01.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zabezpieczeniu działki nr 181 obręb Zagórze, w gminie Wolin przed niekorzystnym (niszczącym) wpływem wód Zalewu Szczecińskiego oraz zagospodarowaniu fragmentu obszaru należącego do Skarbu Państwa umożliwiającym rekreacyjne korzystanie z położenia nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu Zalewu Szczecińskiego w ramach przysługującego każdemu obywatelowi prawa do powszechnego korzystanie z wód. 2021-01-28 11:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2020.AS z dnia 25.01.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 15/1, w obrębie Dramino, gmina Wolin. 2021-01-26 15:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2020.AS z dnia 25.012021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 15/1, w obrębie Dramino, gmina Wolin. 2021-01-26 15:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2020.AS z dnia 22.01.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 261/130 (obręb 0025) w miejscowości Recław, Gmina Wolin. 2021-01-26 15:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2020.AS z dnia 22.01.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2 (obręb 0028) w miejscowości Dramino, Gmina Wolin. 2021-01-26 13:17
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 155 położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami] 2021-01-25 12:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 14 stycznia 2021r. została wydana decyzja nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Przystani Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 151/49, 151/47, 151/22, 151/51, 153, 155/1, 155/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2021-01-15 15:13