Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od środków transportowych


UCHWAŁA NR XLI/442/06
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE
z dnia
26 października 2006 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej
12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 645 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 672 zł,

c) powyżej 9 ton - 784 zł,

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 1.

tabela nr 1

Liczba osi

i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)


Stawka podatku

(w zł)


nie mniej niż


mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

13

427

855

13

14

447

893

14

15

474

949

15

605

1 345

Trzy osie

12

17

462

924

17

19

614

1 229

19

21

839

1 680

21

23

901

1 802

23

25

1 090

1 961

25

1 090

2 010

Cztery osie i więcej

12

25

1 005

2 010

25

27

1 061

2 122

27

29

1 119

2 234

29

31

1 777

2 527

31

1 777

2 527

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1 340 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 452 zł,

c) powyżej 9 ton - 1 545 zł,

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 2.

tabela nr 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa
(w tonach)


Stawka podatku

(w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

18

901

1 802

18

25

921

1 842

25

31

949

1 899

31

1 518

1 953

Trzy osie

12

40

1 339

1 953

40

1 852

2 527

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 261 zł,

b) powyżej 10 ton - 261 zł,

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg tabeli nr 3.

tabela nr 3

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)


Stawka podatku

(w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Jedna oś

12

18

134

268

18

25

191

364

25

344

603

Dwie osie

12

28

226

355

28

33

659

913

33

38

913

1 387

38

1 235

1 826

Trzy osie

12

38

727

1 013

38

1 013

1 376

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 005 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 319 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/342/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 107, poz. 2261).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w określonych granicach w drodze uchwały.

Zaproponowane stawki na rok 2007 uległy podwyższeniu o 0,9%, uwzględniając wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. - 0,9% (ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r.), z uwzględnieniem minimalnych stawek wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zaokrąglając kwoty do pełnych złotych w górę.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-11-2006 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2006 14:17