Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od posiadania psów


UCHWAŁA NR XLI/441/06
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE
z dnia
26 października 2006 r.

w sprawie podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 14 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w następującej wysokości:

a) od pierwszego psa - 15,70 zł,

b) od każdego następnego - 31,50 zł.

§ 2. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstaje w drugiej połowie roku podatkowego, ustala się stawkę podatku od posiadania psów w następującej wysokości:

a) od pierwszego psa - 7,90 zł,

b) od każdego następnego - 15,70 zł,

który płatny jest bez wezwania do końca roku podatkowego.

§ 3. Zwalnia się z podatku od posiadania psów - posiadanie psów w ramach schroniska dla zwierząt domowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/345/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 107, poz. 2264).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia stawek podatku od posiadania psów w drodze uchwały.

Stawki podatku od posiadania psów na rok 2007 uległy podwyższeniu o 0,9%, uwzględniając wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. - 0,9% (ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r.), zaokrąglając stawki podatku do pełnych groszy.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-11-2006 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2006 14:14