Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXV/326/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2020 r. 2020-12-04 15:32
dokument UCHWAŁA NR XXXV/325/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 2020-12-04 15:32
dokument UCHWAŁA NR XXXV/324/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań 2020-12-04 15:31
dokument UCHWAŁA NR XXXV/323/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2020-12-04 15:31
dokument UCHWAŁA NR XXXV/322/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 2020-12-04 15:30
dokument UCHWAŁA NR XXXV/321/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 151/51 o powierzchni 0,0458 ha oraz części działki nr 151/29 o powierzchni 0,0037 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin 2020-12-04 15:30
dokument UCHWAŁA NR XXXV/320/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 25 o powierzchni 0,67 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów 2020-12-04 15:30
dokument UCHWAŁA NR XXXV/319/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin 2020-12-04 15:29
dokument UCHWAŁA NR XXXV/318/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2020-12-04 15:29
dokument UCHWAŁA NR XXXV/317/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-12-04 15:28
dokument UCHWAŁA NR XXXV/316/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty 2020-12-04 15:28
dokument UCHWAŁA NR XXXV/315/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXIII/300/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 listopada 2020r. 2020-12-04 15:27
dokument UCHWAŁA NR XXXV/314/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-12-04 15:27