Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Pana Dariusza Wrońskiego zam. przy ul. Armii Krajowej 116/21, 81-824 Sopot, działającego jako pełnomocnik P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, w dniu 21 grudnia 2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 144, położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, gmina Wolin. 2018-01-03 11:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 29 grudnia 2017r. została wydana decyzja nr 17/2017, znak: BIO.6733.21.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej rozdzielczej sieci kablowej 0,4kV na terenie działek nr 22/3, 22/5 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin i nr 213/34, 116/4, 14, 5/21, 123, 122, 117, 77/7 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. 2018-01-03 11:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 29.12.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.11.2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". 2017-12-29 13:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 20 grudnia 2017r. została wydana decyzja nr 16/2017, znak: BIO.6733.20.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, słupa energetycznego SN terenie działek nr: 700/1 i 713 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. 2017-12-21 09:49
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Wolina z dnia 12 grudnia 2017 roku 2017-12-12 15:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Pana Piotra Bandera, przedstawiciela firmy Proinex Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Bander, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 67A/28, 70-382 Szczecin, działającego z upoważnienia ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej rozdzielczej sieci kablowej 0,4kV na terenie działek nr: 22/3, 22/5 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin oraz nr: 213/34, 116/4, 14, 5/21, 123, 122, 117, 77/7 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. 2017-12-08 14:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.7.2017.AS z dnia 27.11.2017 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie zbiornika magazynowego na gnojowicę o pojemności ok. 4100m3 wraz z budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na dz. ew. nr 261/130 w obr. Recław, gmina Wolin, województwo zachodniopomorskie". 2017-12-05 11:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.7.2017.AS z dnia 27.11.2017 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie zbiornika magazynowego na gnojowicę o pojemności ok. 4100m3 wraz z budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na dz. ew. nr 261/130 w obr. Recław, gmina Wolin, województwo zachodniopomorskie 2017-11-30 08:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 24.11.2017 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie". 2017-11-27 15:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 24.11.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 10839 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. 2017-11-27 15:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Siewiorek, zam. przy ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin, działającego z upoważnienia ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, słupa elektroenergetycznego SN na terenie działek nr: 700/1, 713 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. 2017-11-27 15:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 21 listopada 2017r. została wydana decyzja nr 15/2017, znak: BIO.6733.19.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: a) budowie kolektora zrzutu wód popłucznych w działkach nr 186/2, 186/1, 193, 62, 72 dla Stacji Uzdatniania Wody położonej na działce nr 186/2, b) przebudowie rozdzielczej sieci wodociągowej położonej w działkach nr 186/2, 186/1, 193, c) przebudowie linii energetycznej zasilającej SUW Recław w działkach nr 186/2, 186/1, 193; położonych w obrębie ewidencyjnym Recław, gmina Wolin. 2017-11-23 08:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 21.11.2017 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". 2017-11-23 08:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.11.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". 2017-11-23 08:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) art. 39 ust.1, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 1566) 2017-11-10 10:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 27 października 2017r. została wydana decyzja nr 14/2017, znak: BIO.6733.11.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn160PE na terenie działek nr 32, 597, 521/2, 131, 520/1, 847/9. 847/1, 521/1, 163 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. 2017-11-02 15:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 10 października 2017r. została wydana decyzja nr 13/2017, znak: BIO.6733.17.2017.KS o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych lini kablowych SN, elektroenergetycznych lini kablowych nN, stacji transformatorowej SN/nN, słupów elektroenergetycznych SN, słupów elektroenergetycznych nN na terenie działek nr: 75,96,99/1,102/1,104/4,144,109/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Kodrąbek, gmina Wolin 2017-10-16 10:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 05.10.2017 roku zawiadamiające strony postępowania, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gm. Wolin". 2017-10-06 10:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 27 września 2017 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Wykonaniu czternastu zastawek na rowach szczegółowych, położnych na działkach nr 17/11, 32/9 i 32/10, w obrębie ewidencyjnym Dramino, nr 103 w obrębie ewidencyjnym Dobropole, w gminie Wolin oraz nr 243 w obrębie ewidencyjnym Rekowo, w gminie Kamień Pomorski.". 2017-09-29 12:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 22.09.2017 roku zawiadamiające strony postępowania, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku Powiatu Kamieńskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław" 2017-09-25 07:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 21.09.2017 roku zawiadamiające strony postępowania, iż w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dnia 21.09.2017 roku wydano postanowienie o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław" 2017-09-25 07:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Siewiorek, działającego z upoważnienia ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań, w dniu 31 sierpnia 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, elektroenergetycznych linii kablowych nN, stacji transformatorowej SN/nN, słupów elektroenergetycznych SN, słupów elektroenergetycznych nN na terenie działek nr: 75, 96, 99/1, 102/1, 104/4, 144, 109/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Kodrąbek, gmina Wolin . 2017-09-15 15:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 14 września 2017r. została wydana decyzja nr 12/2017, znak: BIO.6733.18.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE w m. Wolin ul. Mostowa na terenie działki położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3. 2017-09-15 15:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 8 września 2017r. została wydana decyzja nr 11/2017, znak: BIO.6733.15.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie masztu przekaźnikowego dla celów przeciwpożarowych [monitorowanie lasu] na terenie działki nr 491, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaski, gmina Wolin. 2017-09-11 15:30
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 8 września 2017r. została wydana decyzja nr 10/2017, znak: BIO.6733.14.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 ?Play? na terenie działki nr 122/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobropole, gmina Wolin. 2017-09-11 15:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Pani Alicji Potiechin, Współwłaścicielki Pracowni Projektowej "PROGAZ-PP" s.c. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Narutowicza 13a/1, działającej jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w dniu 6 września 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE w m. Wolin, ul. Mostowa na terenie działki nr 56/25 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2017-09-06 11:38
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 22 sierpnia 2017r. została wydana decyzja nr 9/2017, znak: BIO.6733.12.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 223, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernówko, gmina Gryfice. 2017-08-25 08:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dn 16.07.2017 2017-08-21 08:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dn 14.08.2017 2017-08-21 08:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2017.AS z dnia 9 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działce nr 136 obręb Kodrąb, gmina Wolin?. 2017-08-10 10:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 7 sierpnia 2017 roku zawiadamiające społeczeństwo i strony postępowania o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gm. Wolin?. 2017-08-09 08:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dn. 03.08.2017 2017-08-08 08:26
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 31 lipca 2017r. została wydana decyzja nr 7/2017, znak: BIO.6733.10.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku filii Biblioteki Publicznej oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury na funkcję Punktu Przedszkolnego na terenie działki nr 372, położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz, gmina Wolin. 2017-08-02 12:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) art. 39 ust.1, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wolinie Uchwały Nr XXXVI/439/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Recław, gmina Wolin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 2017-07-31 13:02
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) art. 39 ust.1, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wolinie Uchwały Nr XXXVI/438/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn ? Recław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 2017-07-31 13:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 25.07.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o kolejnych czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław?. 2017-07-25 15:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 25.07.2017 roku o kolejnych czynnościach podejmowanych w postępowaniu dotyczącym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. 2017-07-25 15:23
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Świętouść w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gmina Wolin 2017-07-17 12:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej pomiędzy miejscowościami Domysłów Kolonia, a Domysłów gm. Wolin 2017-07-17 12:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Gry-fic oraz w związku z postanowieniem z dnia 30 czerwca 2017 roku Nr SKO/HM/420/2544/2017 Samorządowego Kolegium Odwo-ławczego w Szczecinie, w dniu 13 lipca 2017r. zostało wszczęte po-stępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr: 223, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernówko, gmina Gryfice. 2017-07-13 14:02
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Pana Dariusza Meyer, PPUI ?GAZSYSTEM? z siedzibą w Nowych Bielicach 56a-2, 76-039 Biesiekierz, działającego jako pełnomocnik inwestora Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15, w dniu 10 lipca 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn160PE w gminie Wolin na terenie działek nr: 32, 597, 521/2, 131, 520/1, 847/3, 847/1, 521/1, 163 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo ? 1, gmina Wolin. 2017-07-10 11:27
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r, poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie, ul. A. Mickiewicza 2d w dniu 7 lipca 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie na budowie oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Łuskowo na terenie działek nr 208/19, 208/20 wraz z siecią kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie działek nr 208/18, 208/26, 208/27, 205/1, 118/3 oraz kolektorem zrzutowym na działkach nr 208/30, 208/33 położonych w obrębie ewidencyjnym Łuskowo, gmina Wolin. 2017-07-10 11:25
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 5 lipca 2017r. została wydana decyzja nr 6/2017, znak: BIO.6733.6.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 296/16, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. 2017-07-06 11:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Pani Małgorzaty Wróblewskiej, Dyrektora Gminnego Biura Administracyjnego Szkół z siedzibą w Wolinie, ul. Spokojna 1, w dniu 3 lipca 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku filii Biblioteki Publicznej oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury na funkcję Punktu Przedszkolnego na terenie działki nr 372 położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz, gmina Wolin. 2017-07-06 11:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 03.07.2017 roku zawiadamiające strony postępowania o kolejnych czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław?. 2017-07-04 08:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 29.06.2017 roku o kolejnych czynnościach podejmowanych w postępowaniu oraz o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. 2017-07-04 08:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 06.06.2017 roku o kolejnych czynnościach podejmowanych w postępowaniu oraz o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. 2017-06-08 10:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 2 czerwca 2017 roku znak BIO.6220.5.2016.AS zawiadamiającego strony postępowania o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gm. Wolin?. 2017-06-06 07:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.671.2.2017.AO z dnia 30 maja 2017roku  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. ?Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017-2023?. 2017-05-31 14:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 30 maja 2017 roku   w sprawie kolejnych czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawie  wydania decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław?. 2017-05-31 14:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Wolina z a w i a d a m i a się wszystkie strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kontenerową kotłownię gazową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie odcinka sieci ciepłowniczej na terenie działki nr 73/9, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2017-05-29 12:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 17 maja 2017 roku zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław?. 2017-05-18 15:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.602.1.2016.AS z dnia 12 maja 2017 roku o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ?Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2017 ? 2020 z perspektywą na lata 2021-2024?. 2017-05-12 15:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.602.1.2016.AS z dnia 12 maja 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. ?Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2017 ? 2020 z perspektywą na lata 2021-2024?. 2017-05-12 14:42
dokument Obwieszczenie znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 27.04.2017 roku o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie? oraz o wyznaczeniu terminu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa. 2017-04-28 14:07
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA z dnia 21 kwietnia 2017r została wydana decyzja nr 5/2017, znak: BIO.6733.3.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Unin, na terenie działek nr 17 i 18/30 położonych w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin. 2017-04-24 12:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.602.1.2017.AS z dnia 19 kwietnia 2017 roku o rozpoczęciu procedury związanej z aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin oraz o naborze wniosków interesariuszy o wpisanie planowanych działań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wolin. 2017-04-20 14:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 30.03.2017 roku o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. 2017-04-05 08:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Unin, gmina Wolin, na terenie działek nr 17, 18/30. 2017-03-29 08:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 16.03.2017 roku o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. 2017-03-17 13:36
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03.03.2017 2017-03-13 08:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE w m. Wolin ul. Mostowa na terenie działek nr 119, 56/59, 56/43, 56/33 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2017-02-27 15:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie małogabarytowej stacji transformatorowej ST 66 ? 15/0,4 kV w obudowie betonowej wraz z włączeniem do istniejącej sieci rozdzielczej na stacji kolejowej Recław 2017-02-27 15:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 15 lutego 2017 roku 2017-02-23 12:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 1/42, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Wolin. 2017-02-17 08:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA 2017-02-02 15:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.0640.6.2016.AS z dnia 26.01.2017 roku ? informacja o opracowaniu Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin za lata 2013 ? 2015. 2017-01-31 08:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA 2017-01-26 12:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 11.01.2017 roku o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. 2017-01-16 12:41
dokument Regulamin do Obwieszczenia Burmistrza Wolina z dnia 11.01.2017 roku znak BIO.6228.1.2017.AS o naborze wniosków na rok 2017 o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. 2017-01-11 14:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 11.01.2017 roku znak BIO.6228.1.2017.AS o naborze wniosków na rok 2017 o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. 2017-01-11 14:02
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 1/42 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Wolin. 2017-01-11 08:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PE dn 90/630 mm na terenie działek nr 8/3, 8/2, 9/2, 9/4, 9/5, 20/2, 10/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 2, gmina Wolin. 2017-01-11 08:46