Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 65/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 14 października 2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.


Zarządzenie Nr 65/2003
Burmistrza Gminy i Miasta Wolin
z dnia 14 października 2003 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Wolin postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją", jako organ doradczy w sprawach budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

2. Komisja składa się z sześciu członków powołanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Wolin w składzie:

1) Pani mgr inż. arch. Iwona Klimek Łukaszewska, zam. Szczecin, ul. Cieszyńska 7,

2) Pani mgr inż. arch. Rita Frączak, zam. Szczecin, ul. Zdrojowa 14,

3) Pan mgr inż. Jerzy Urban, zam. Szczecin, ul. Dzielnicowa 34,

4) Pani mgr inż. arch. Elżbieta Buszyńska, zam. Szczecin, ul. Botaniczna 96,

5) Pan mgr inż. arch. Marek Gruntke, zam. Szczecin, ul. Grzegorza z Sanoka 36,

6) Pan Bolesław Krzysztof Sobczak, zam. Wolin, ul. Sienkiewicza 5B/9.

3. W skład Komisji wchodzą specjaliści z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury i budownictwa, w tym, co najmniej w połowie składu rekomendowani przez stowarzyszenia i samorządy zawodowe.

§ 2. 1. Organizację oraz tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje się Kierownika Referatu Budownictwa Inicjatyw i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Wolinie do zapewnienia obsługi technicznej Komisji.

3. Wydatki związane z działalnością komisji pokrywane są z budżetu Miasta i Gminy Wolin w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu gospodarki przestrzennej i budownictwa.

4. Burmistrz Gminy i Miasta Wolin zwołuje inauguracyjne posiedzenie Komisji.

§ 3. Upoważnia się Kierownika Referatu Budownictwa Inicjatyw i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Wolinie do przedstawienia Komisji decyzji w sprawach prowadzonej gospodarki przestrzennej.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa Inicjatyw i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Wolinie.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta Wolin
Bogdan Wilkowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 28-10-2003 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2003 13:29