Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 49/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów przygotowania nieruchomości komunalnych do zbycia.


ZARZĄDZENIE NR 49/2003
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WOLINA
z dnia 25 sierpnia 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów przygotowania nieruchomości komunalnych do zbycia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001 Nr 129 poz. 1447 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253) Burmistrz Wolina, zarządza:
§1

Cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste podwyższyć o koszty poniesione z tytułu:

  • przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów lokalizacji inwestycji lub dla celów podziału terenu,

  • sporządzenia mapy zasadniczej działki objętej podziałem,

  • wykonania dokumentacji geodezyjnej podziału działki,

  • sporządzenia opisu nieruchomości wydzielonej działki z przeznaczeniem do wpisu w Księdze Wieczystej,

  • sporządzenia wyceny przez biegłego

§2

  1. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, o których mowa w § 1 nabywca uiszczać będzie w trakcie prowadzonego postępowania. Ostateczne rozliczenie kosztów nastąpi przed zawarciem umowy notarialnej lub wydania decyzji.

W przypadku rezygnacji z kupna nieruchomości wpłacone należności nie będą podlegać zwrotowi.

  1. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycie w trybie przetargu koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, o których mowa w § 1 doliczone zostaną do ceny sprzedaży.

§3

Traci moc Uchwała Zarządu Miejskiego w Wolinie Nr XI/7/95 z dnia 5 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów przygotowania nieruchomości komunalnych do zbycia, Uchwała Nr 8/VII/96 Zarządu Miejskiego w Wolinie z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/7/95 Zarządu Miejskiego w Wolinie z dnia 5 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów przygotowania nieruchomości komunalnych do zbycia oraz Uchwała Nr 14/XXII/98 Zarządu Miejskiego w Wolinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów przygotowania do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Bogdan Wilkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 23-09-2003 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2003 10:29