Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 44/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w

ZARZĄDZENIE NR 44/2003
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WOLIN
z dnia 25 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 roku.

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 i art.126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, zm. w Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta o kwotę 38.936 zł, z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 9.091 zł, w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - 1.141 zł,

w § 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - 7.950 zł,

w § 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

w dziale 853 - Opieka społeczna - 29.300 zł, w tym:

w rozdziale 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 19.400 zł,

w § 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

w rozdziale 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 9.900 zł

w § 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 545 zł, w tym:

w rozdziale 85495 - Pozostała działalność - 545 zł,

w § 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta o kwotę 38.936 zł, z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 9.091 zł, w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - 1.141 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004,

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - 7.950 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,

w dziale 853 - Opieka społeczna - 29.300 zł, w tym:

w rozdziale 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 19.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na lipiec i sierpień 2003 r.,

w rozdziale 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 9.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 545 zł, w tym:

w rozdziale 85495 - Pozostała działalność - 545 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

§ 3. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Głównemu Księgowemu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Bogdan Wilkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 27-08-2003 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2003 14:33