Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/392/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o usta


UCHWAŁA NR XXXVII/392/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o ustalenie, zmianę i zniesienie nazw urzędowych i zmianę określeń rodzajów miejscowości i ich części składowych, dla niektórych miejscowości położonych na terenie gminy Wolin.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128) w związku z art.8 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz.1612) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/283/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o ustalenie, zmianę i zniesienie nazw urzędowych i zmianę określeń rodzajów miejscowości i ich części składowych, dla niektórych miejscowości położonych na terenie gminy Wolin wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1.Wystąpić do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem w sprawie zmiany określeń rodzajów dla następujących miejscowości, położonych na terenie gminy Wolin:

1) dotychczasowy rodzaj „leśniczówka” dla miejscowości Czaplice zmienić na Czaplice, część wsi Dargobądz,

2) dotychczasowy rodzaj „leśniczówka” dla miejscowości Łubczewo zmienić na Łubczewo, część wsi Dargobądz,

3) dotychczasowy rodzaj „przysiółek” dla miejscowości Uninek zmienić na Uninek, część wsi Kodrąb,

4) dotychczasowy rodzaj „przysiółek” dla miejscowości Kołczewko zmienić na Kołczewko, część wsi Kołczewo,

5) dotychczasowy rodzaj „osada” dla miejscowości Recz zmienić na Recz, część wsi Mierzęcin.”

2. Skreśla się § 1 ust.2.

3. § 1 ust.3 pkt 9, pkt 10 i pkt 11 otrzymują brzmienie:

„9) dotychczasowy rodzaj „przysiółek” dla miejscowości Wartowo zmienić na Wartowo, część wsi Kołczewo,”

„10) dotychczasowy rodzaj „wieś i osada” dla miejscowości Wisełka zmienić na Wisełka , wieś,”

„11) dotychczasowy rodzaj „przysiółek” dla miejscowości Lewno zmienić na Lewno, część wsi Zastań.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 20.04.2006 r. /wpłynęło 02.05.2006 r/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej wystąpiło do Przewodniczącej Rady Miejskiej o pilne ustosunkowanie się Rady Miejskiej do wątpliwości i propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych a odnoszących się do wniosku Rady Miejskiej w sprawie zmian w urzędowym nazewnictwie miejscowości na terenie gminy Wolin.

Rada Miejska przychyliła się do propozycji zawartych w w.w piśmie i w związku z tym zaistniała potrzeba zmiany uchwały Nr XXV/283/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16.02.2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 01-06-2006 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2006 11:53