Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/391/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i uniesz


UCHWAŁA NR XXXVII/391/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2, 4, 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1458 i Nr 180, poz. 1495; Nr 236, poz. 2008) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat za:

  1. odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych gromadzonych w pojemnikach, transport do składowiska odpadów wraz z opłatą za przyjęcie - 40,43 zł/m3;

  2. odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych gromadzonych luzem, załadunek ręczny i transport do składowiska odpadów wraz z opłatą za przyjęcie - 56,68 zł/m3;

  3. odbiór odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie - 31,00 zł/m3;

  4. odbiór nieczystości ciekłych i transport do oczyszczalni ścieków wraz z opłatą za przyjęcie:

    1. w zależności od odległości miejsca odbioru ścieków do stacji zlewni oraz przy uwzględnieniu od 97 % do 100 % wypełnienia pojemności samochodu asenizacyjnego:

- przy odległości poniżej 10 km - 10,41 zł/m3;

- przy odległości większej niż 10 km i nie przekraczającej 20 km - 12,10 zł/m3;

- przy odległości powyżej 20 km - 15,25 zł/m3;

    1. w zależności od odległości do stacji zlewni oraz przy uwzględnieniu od minimum 55 % do 97 % wypełnienia pojemności samochodu asenizacyjnego:

- przy odległości poniżej 10 km - 21,54 zł/m3;

- przy odległości większej niż 10 km i nie przekraczającej 20 km - 24,20 zł/m3;

- przy odległości powyżej 20 km - 30,49 zł/m3.

§ 2. Do stawek określonych w § 1 doliczany będzie podatek VAT w ustawowej wysokości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622) nałożył na gminy obowiązek ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Ustalone stawki są zróżnicowane m. in. z uwagi na odległość od miejsca unieszkodliwiania odpadów oraz sposobu gromadzenia i odbioru.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 01-06-2006 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2006 11:51