Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/390/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy


UCHWAŁA NR XXXVII/390/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 maja 2006r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. 1. Gmina Wolin przystępuje do realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki

wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin”. Projekt planowany jest do wdrożenia jako projekt pojedynczy przez Związek Gmin Wyspy Wolin, występujący w roli wnioskodawcy i beneficjenta przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności.

  1. W związku z realizacją w formule projektu pojedynczego istnieje konieczność wskazania wspólnego podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację majątku istniejącego i wytworzonego w ramach projektu. Funkcję tę pełniła będzie spółka prawa handlowego, która zostanie utworzona przez gminy należące do Związku i uczestniczące w projekcie. Istniejący majątek wytworzony w ramach Związku Gmin Wyspy Wolin zostanie w drodze umowy cywilno-prawnej oddany w użytkowanie tworzonej spółce prawa handlowego - przyszłemu operatorowi.

  1. W ramach powyższego przedsięwzięcia na terenie Związku realizowane będą zadania inwestycyjne z sektora wodno-kanalizacyjnego dotyczące gminy:

Nr zadania

Nazwa zadania

3

4a

4b

4c

4d

4e

4f

5a

5d

7a

7c

7d

7e

8a

Oczyszczalnia ścieków Wolin: rozbudowa o element do kompostowania osadów

Kanalizacja Wolin Ląd

Kanalizacja Dargobądz - Wolin

Kanalizacja Warnowo - Kodrąb - Unin

Kanalizacja Sierosław - Łuskowo

Kanalizacja Korzęcin - Jarzębowo - Unin

Kanalizacja w mieście Wolin

Kanalizacja Grodno - Międzywodzie

Kanalizacja Domysłów - Żółwino - Kołczewo

Sieć wodociągowa w Wisełce - Kołczewie - Żółwinie

Urządzenia do uzdatniania wody na małych ujęciach

Ujęcie wody Kodrąbek, Stacja Uzdatniania Wody Warnowo

Wodociągi - uzupełnienie wodociągów na brakujących obszarach

Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w aglomeracji Wolin

§2. Upoważnia się Związek Gmin Wyspy Wolin do złożenia wniosku o dofinansowanie

przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin” z Funduszu Spójności oraz do pełnienia roli beneficjenta dofinansowania z Funduszu Spójności.

§3. Gmina deklaruje wolę współdziałania z innymi gminami uczestniczącymi w projekcie, a w przypadku uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności Gmina oświadcza, że nie będzie zmieniać listy zadań wskazanych w §1 ust. 3.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie

Od momentu powołania w 1991r. ZGWW realizowany jest „Program kompleksowych przedsięwzięć proekologicznych na wyspie Wolin”. Dokończenie tego bardzo ambitnego przedsięwzięcia nie jest możliwe dla Gminy Wolin, samodzielnie bez współdziałania z naszymi partnerami Gminą Międzyzdroje i Gminą Dziwnów, przy uzyskaniu finansowania ze źródeł, które zapewnią najwyższy udział dotacji wśród dostępnych źródeł finansowania. Podjęcie przedmiotowej uchwały warunkowane jest wymogami stawianymi przez dotacjodawcę w Funduszu Spójności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 01-06-2006 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2006 11:51