Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/386/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych


UCHWAŁA NR XXXVII/386/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 maja 2006 roku

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

Na podstawie art.42 ust.7 pkt 2 i 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dyrektorom w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu, obniża się tygodnio­wy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem zajęć określonym w poniższej tabeli.

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

Rozmiar zniżki

Tygodniowy

obowiązkowy wymiar godzin

po zniżce

1

2

3

4

5

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin

22

12

10

2.

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

  1. do 8 oddziałów,

  2. od 9 do 14 oddziałów,

  3. od 15 oddziałów.

18

18

18

9

10

13

9

8

5

3.

  1. Kierownik półinternatu

26

8

18

§ 2. Wicedyrektor szkoły obowiązany jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w wymiarze o 4 godziny (tygodniowo) wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektora.


§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy

wymiar godzin

1

2

3

1.

Pedagog, psycholog, logopeda, reedukator

20

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/212/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli pedagogów zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Wolin.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka


Uzasadnienie do uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określeniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

1. Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę Rada Miejska określa zasady udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

2. Projekt uchwały w § 1 ustala rozmiar zniżek tygodniowego wymiaru godzin.

3. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, pismo z dnia 28 kwietnia 2006 r. znak KO-III-110/44/DZ/06.

4. Wyżej wymieniony projekt uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od 1 września 2006 r., ponieważ zawiera w/w zasady.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 01-06-2006 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2006 11:45