Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/375/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną


0x08 graphic
UCHWAŁA Nr XXXVI/375/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 kwietnia 2006 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin.

Na podstawie art. 24 ust. 9a - 9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz.1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz.729 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę do stosowania przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych
i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVII/295/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin.

§ 2. Taryfa określona w § 1 obowiązuje w okresie od dnia 01.06.2006 r. do dnia 31.05.2007 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina i Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie wnioskiem z dnia 21 marca 2006 r. zwróciło się o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Ostromice ( dotychczasowa taryfa zatwierdzona została przez Radę Miejską w Wolinie Uchwałą Nr XXVII/295/05 z dnia 27 kwietnia 2005 roku ) na okres od dnia 1.06.
2006 r. do dnia 31.05.2007 r. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art.24 ust.9a - 9c daje uprawnienia radzie gminy do podjęcia uchwały przedłużającej czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok. W uzasadnieniu powyższego wniosku Przedsiębiorstwo podało zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia, jak też przedstawiło warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie czasu obowiązywania taryfy. Przedsiębiorstwo uwzględniając lokalne uwarunkowania, sposób korzystania z urządzeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz strukturę odbiorców i zmiany warunków ekonomicznych, podjęło decyzję, przy zachowaniu należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów niezbędnych do wykonania zadań wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o przedłużeniu czasu obowiązywania cen i stawek opłat zawartych w taryfie określonej dla miejscowości Ostromice na okres 1.06.2005 r. - 31.05.2006 r. na kolejny rok.

W związku z tym, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne wynikające z art.24 ust.9a - 9c przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Ostromice jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 26-04-2006 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 13:41