Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/376/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Woli


UCHWAŁA NR XXXVI/376/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolina za 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin za 2005 rok, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, po zapoznaniu się z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wyżej wymienionym sprawozdaniu oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolinie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi, Rada Miejska przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu i udziela Burmistrzowi Wolina absolutorium za
2005 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 26-04-2006 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 13:40