Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/359/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie nabycia nie zabudowanej działki Nr 171/3 o pow. 247 m^2 położonej w obrębie 3 Wolina.


UCHWAŁA NR XXXIII/359/05

  • RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie nabycia nie zabudowanej działki Nr 171/3 o pow. 247 m2 położonej w obrębie 3 Wolina.

        • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości, stanowiącej nie zabudowaną działkę Nr 171/3 o pow. 247 m2 położonej w obrębie 3 Wolina, od Wojciecha Mieleszkiewicza z przeznaczeniem na poszerzenie drogi oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 170 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

W decyzji nr 18/2004 o warunkach zabudowy z dnia 28.05.2004 roku, BIG/KS-7331/55/2004 wydanej w celu określenia zasad wydzielenia działki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną uwzględniony został również podział, mający na celu poszerzenie drogi oznaczonej geodezyjnie nr 170 . Wydzielona, zgodnie z przedmiotową decyzją, działka Nr 171/5 w obrębie 3 Wolina jest kontynuacją już istniejących podziałów realizowanych przez Gminę Wolin, mających na celu poszerzenie ulicy, której szerokość została wyznaczona na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 40)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują min. sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za niezbędne nabycie w/w działki do zasobów komunalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 28-12-2005 15:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2005 15:56