Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/357/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku nr 2 w Żółwinie wraz z udziałem wynoszącym 3


UCHWAŁA NR XXXIII/357/05

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku Nr 2 w Żółwinie wraz z udziałem wynoszącym 3740/11350 części we współwłasności budynku i działce gruntu Nr 28/8 o pow. 1398 m2

        • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2001r.nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz.U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 , Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759), art. 40a ust. 10 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U z 2005 Nr 45 poz. 435, Nr 157 poz. 1315, Nr 167 poz. 1399, Nr 175 poz. 1460) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Międzyzdroje, w udziale 3740/11350 części przypadającym na lokal mieszkalny Nr 2 położony w budynku mieszkalnym Nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu Nr 28/8 o pow. 1398 m2 w obrębie Żółwino.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Nadleśnictwo Międzyzdroje wystąpiło z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie przez Gminę Wolin lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym Nr 2 położonym w działce Nr 28/8 o pow. 1398 m2 w Żółwinie, w oparciu o przepisy art. 40a ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2000 r. nr 56 poz. 679 z późniejszymi zmianami) oraz w trybie przepisów ustawy z dnia 12.10.1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. Nr 119 poz. 567 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 40a ust. 1 pkt 10 wymienionej ustawy o lasach, lokale pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą zostać przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy, łącznie z gruntami jeżeli najemcy nie skorzystają z prawa do nabycia lokalu, w którym zamieszkują. Wniosek o nieodpłatne nabycie przez Gminę Wolin lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w budynku nr 2 w Żółwinie, Nadleśnictwo Międzyzdroje złożyło w związku z nie skorzystaniem z prawa nabycia lokalu przez najemcę.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za uzasadnione nabycie w/w nieruchomości zabudowanej do zasobów komunalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 28-12-2005 15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2005 15:45