Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/355/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdziel


UCHWAŁA NR XXXIII/355/05

    • RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Eksploatacyjną „NOWA” w Uninie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz.1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz.729 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się taryfę opłat do stosowania przez Spółdzielnię Eksploatacyjną „NOWA” w Uninie za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w m. Unin w wysokości 2,85 za 1 m3 odprowadzonych ścieków plus należny podatek od towarów i usług - VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Taryfy obowiązują w okresie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina i Prezesowi Zarządu Spółdzielni Eksploatacyjnej „NOWA” w Uninie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art.24 ust.1 i 5 zobowiązuje rady gmin do zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wnioskiem z dnia 13.10.2005 r. Zarząd Spółdzielni Eksploatacyjnej ”NOWA” w Uninie zwrócił się o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię na terenie miejscowości Unin. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach zostały określone na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Unin.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 28-12-2005 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2005 14:12