Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/352/05 Rady


UCHWAŁA NR XXXIII/352/05

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wolin na 2006 rok.

Na podstawie art.41 ust.1, ust.2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz.U z 2002 r. Nr 147 poz.1231; zm. Dz.U. z 2002 r. i Nr 167, poz.1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.719 i Nr 122, poz.1143 z 2004 r. Nr 29, poz.257, Nr 99, poz.1001, Nr 152, poz.1597 i Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz.186, Nr 132, poz.1110, Nr 155, poz.1298 i Nr 179, poz.1485 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/270/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
10 grudnia 2004 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wolin na 2005 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

Rada Gminy corocznie w oparciu o art. 41 ust.1, 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uchwala gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Program ten obejmuje zadania, których realizacja należy do zadań własnych Gminy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 28-12-2005 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2005 14:10