Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/350/05 Rady miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Solarza na działalność Burmistrza Wolina.


UCHWAŁA NR XXXIII/350/05

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 grudnia 2005r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Solarza na działalność Burmistrza Wolina.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071; Dz.U. z 2001r. Nr 49, poz. 509; Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; Dz.U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188; Dz.U. z 2004r. Nr 162, poz. 1692 i Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą Pana Kazimierza Solarza na działalność Burmistrza Wolina w sprawie nie udzielenia w terminie odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2005r., dotyczące docieplenia budynku mieszkalnego w Sułominie 5 i podłączenia do sieci kanalizacyjnej, uznaje się skargę za b e z z a s a d n ą.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Sprawy zawarte w podaniu Pana Kazimierza Solarza z dnia 23.09.2005r. (wpłynęło do Urzędu Miasta 28.09.2005r.), dotyczące wyrażenia zgody na wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego w Sułominie 5 i podłączenie tego budynku do sieci kanalizacyjnej, należą do spraw z zakresu prawa cywilnego.

W sprawach cywilnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności dotyczące terminów załatwiania spraw, co wyraźnie podkreśliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie w postanowieniu z dnia 19.07.2005r. znak: SKO.W.M.410/2489/05 cyt.”... przepisy postępowania administracyjnego normują postępowanie przed organami administracji publicznej tylko w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych (art. 1 kpa). Nie dotyczy to spraw cywilnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.”

Z uwagi na fakt, iż w sprawie nieruchomości zajmowanej przez Pana Solarza toczyły się sprawy przed sądami i organami odwoławczymi i nadal toczy się postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej z wniosku Pana Solarza, przed udzieleniem zainteresowanemu odpowiedzi należało zasięgnąć opinii radcy prawnego. Pan Kazimierz Solarz otrzymał odpowiedź pismem z dnia 22.11.2005r. znak: RG.GK.71400-82/05 - po zajęciu stanowiska przez prawnika.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-12-2005 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2005 13:21