Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/324/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym.


UCHWAŁA NR XXX/324/05

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 27 września 2005 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2002 r., Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2003 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2004 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Wolinie wyraża zgodę na zawarcie porozumienia komunalnego z Gminą Golczewo.

§ 2. Celem porozumienia komunalnego jest wspólna realizacja zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym jako zadania własnego gmin, wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.)

§ 3. 1. Gmina Golczewo przejmuje prawa i obowiązki Gminy Wolin związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 2.

2. Gmina Wolin powierza Gminie Golczewo wykonywanie zadania objętego porozumieniem oraz ponosi udział w jego kosztach.

§ 4. Sprawy organizacyjno - finansowe związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom domowym zostaną uregulowane w porozumieniu, o których mowa w § 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami. Rada Gminy Golczewo wystąpiła z inicjatywą utworzenia międzygminnego schroniska dla zwierząt domowych, które może powstać na bazie adaptowanego obiektu leżącego na uboczu skupisk ludzkich w m. Sosnowice.

Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy ustawy o ochronie zwierząt nakładają na gminy obowiązek rozstrzygania o wyłapywaniu zwierząt bezdomnych i o dalszym sposobie postępowania z nimi oraz fakt, że Gmina Wolin ze względu na wysokie koszty nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać problemu porzuconych zwierząt domowych i utrzymania schroniska dla nich, podjęcie niniejszej uchwały wydaje się być uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-10-2005 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-10-2005 12:06