Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 17/14 Burmistrza Wolina z dnia 11 lutego 2014 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 1/14 Burmistrza Wolina z dnia 7 stycznia 2014 r. na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


ZARZĄDZENIE NR 17/14

Burmistrza Wolina

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 1/14 Burmistrza Wolina z dnia 7 stycznia 2014 r. na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2 h i ust. 2 j ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. : Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XLVIII/576/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzygam otwarte konkursy ofert ogłoszone Zarządzeniem Nr 1/14 Burmistrza Wolina z dnia 7 stycznia 2014 r. na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Do realizacji zadania, oznaczonego numerem BIO.1.2014.AM, pn.: „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości” wybieram Uczniowski Klub Sportowy Sprinter Wolin, ul. Spokojna 1, 72-510 Wolin i przeznaczam na realizację zadania pt.: „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Wolin i okolicznych miejscowości” dotację w wysokości 32 000,00 zł.

3. Do realizacji zadania, oznaczonego numerem BIO.2.2014.AM, pn.: „Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży” wybieram Taneczny Klub Sportowy „Jantar” w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin i przeznaczam na realizację zadania pt.: „Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży” dotację w wysokości 28 000,00 zł.

4. Do realizacji zadania, oznaczonego numerem BIO.3.2014.AM, pn.: „Upowszechnianie sportów walki w dziedzinie zapasów” wybieram Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin i przeznaczam na realizację zadania pt.: „Upowszechnianie sportów walki w dziedzinie zapasów” dotację w wysokości 90 000,00 zł.

5. Do realizacji zadania, oznaczonego numerem BIO.5.2014.AM, pn.: „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej w szczególności na terenie Kołczewa i okolicznych miejscowości” wybieram Uczniowski Klub Sportowy „Tornado” Kołczewo, ul. Zwycięstwa 3, 72-514 Kołczewo i przeznaczam na realizację zadania pt.: „Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców Kołczewa i okolicznych miejscowości” dotację w wysokości 16 000,00 zł.

6. Do realizacji zadania, oznaczonego numerem BIO.6.2014.AM, pn.: „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości ” wybieram Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Wolin, ul. Spokojna 1, 72-510 Wolin i przeznaczam na realizację zadania pt.: „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości” dotację w wysokości 22 000,00 zł.

7. Do realizacji zadania, oznaczonego numerem BIO.8.2014.AM, pn.: „Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Wolin” wybieram Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ”Vineta” Wolin, ul. Świerczewskiego 3, 72-510 Wolin i przeznaczam na realizację zadania pt.: „Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Wolin” dotację w wysokości 320 000,00 zł.

8. Do realizacji zadania, oznaczonego numerem BIO.9.2014.AM, pn.: „Popularyzacja żeglarstwa w Gminie Wolin” wybieram Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin i przeznaczam na realizację zadania pt.: „Popularyzacja żeglarstwa w Gminie Wolin” dotację w wysokości 40 000,00 zł.

§ 2. 1 Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania oznaczonego numerem BIO.4.2014.AM, pn.: „Propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży sportów walk w dziedzinie karate”, ponieważ na powyższe zadanie nie złożono żadnej oferty”.

2. Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania oznaczonego numerem BIO.7.2014.AM, pn.: „Upowszechnianie różnorodnych aktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie wiejskim Gminy Wolin”, ponieważ na powyższe zadanie nie złożono żadnej oferty”.

§ 3. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem www.bip.wolin.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Michalska 11-02-2014 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Michalska 11-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2014 12:51