Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLIX/579/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2014 r. 2014-01-03 11:03
dokument UCHWAŁA NR XLIX/580/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2014 - 2020 2014-01-03 11:01
dokument UCHWAŁA NR XLIX/581/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok 2014-01-03 11:00
dokument UCHWAŁA NR XLIX/582/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w działce Nr 844 o pow. 0,5911 ha 2014-01-03 10:59
dokument UCHWAŁA NR XLIX/583/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej 2014-01-03 09:22
dokument UCHWAŁA NR XLIX/584/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Domysłów w działce Nr 191 o pow. 0,86 ha 2014-01-03 09:20
dokument UCHWAŁA NR XLIX/585/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 22a w Chynowie 2014-01-03 09:19
dokument UCHWAŁA NR XLIX/586/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 21b w Chynowie 2014-01-03 09:19
dokument UCHWAŁA NR XLIX/587/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XII/122/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 września 2003 r. fragmentu obrębu Recław w gminie Wolin 2014-01-03 09:12
dokument UCHWAŁA NR XLIX/588/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Chynowo 2014-01-03 09:10
dokument UCHWAŁA NR XLIX/589/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dargobądz, gm. Wolin 2014-01-03 09:07
dokument UCHWAŁA NR XLIX/590/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin 2014-01-03 09:03
dokument UCHWAŁA NR XLIX/591/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV 2014-01-03 09:00
dokument UCHWAŁA NR XLIX/592/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r. 2014-01-03 08:58
dokument UCHWAŁA NR XLIX/593/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie 2014-01-03 08:57
dokument UCHWAŁA NR XLIX/594/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie 2014-01-03 08:57
dokument UCHWAŁA NR XLIX/595/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2011 ? 2016 2014-01-03 08:56
dokument UCHWAŁA NR XLIX/596/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 12 w obrębie 4 Wolin 2014-01-03 08:55
dokument UCHWAŁA NR XLIX/597/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/368/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2013 - 2020 2014-01-03 08:54