Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/247/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 09 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sali gimnasty


UCHWAŁA NR XXI/247/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 9 października 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kołczewie na działce nr 182”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Wolin zobowiązania do wysokości 600.000 zł z tytułu zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kołczewie na działce nr 182”.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Wolina do uwzględnienia w projekcie budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2005 r. kwoty wymienionej w § 1 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kołczewie na działce nr 182”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Z uwagi na rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kołczewie na działce nr 182” (wartość zadania brutto - 1.571.523,98 zł) oraz możliwość pozyskania środków finansowych z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” w postaci kredytu preferencyjnego w wysokości do 600.000 zł, a także dofinansowania kwotą 400.000 zł w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, istnieje konieczność zabezpieczenia kwoty 571.523,98 zł w budżecie Gminy i Miasta Wolin na 2005 r. dla pełnego pokrycia finansowego w/w zadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 12-10-2004 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2004 10:27