Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/246/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 09 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytko


UCHWAŁA NR XXI/246/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 9 października 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz.U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 roku , Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3 i ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 2, art. 70 ust. 2-4 art. 71 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, nr 240 poz. 2058, z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 720, 721 i 717, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, z 2004 r. Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz. 177, Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492) uchwala się, co następuje:

§ 1 . W Uchwale Nr XIV/155/03 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 listopada 2003 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży, § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 8 pkt 2. Bonifikaty mogą być udzielane do końca 2005 roku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Obecnie w zasobie Gminy znajduje się 251 lokali mieszkalnych, w tym 175 administrowanych przez ZGKiM w Wolinie, 16 lokali socjalnych, 58 administrowanych przez Urząd Miasta i 2 administrowane przez wspólnotę Mieszkaniową w Piaskach. W 2003 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 197.025,00 zł. na remonty i bieżące utrzymanie budynków i lokali stanowiących własność Gminy Wolin. W 2004 roku planowana do wydatkowania kwota wynosi 215.000,00 zł. Rada Miejska chcąc utrzymać zainteresowanie kupnem lokali przez najemców a tym samym zmniejszyć kwoty na remonty zasobów postanowiła przedłużyć okres udzielania bonifikat w wysokości do 99% przy nabywaniu lokali mieszkalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 12-10-2004 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2004 10:26