Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/245/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 09 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Wolin.


UCHWAŁA NR XXI/245/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 9 października 2004 roku

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Wolin.

Na podstawie art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

  1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

  2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

  3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt 1-3, przy czym pod takim zajęciem rozumie się zajęcie pasa drogowego np. pod ogródki piwne, pod stragany nie będące obiektami budowlanymi, pod stałą ekspozycję towarów na chodniku lub w granicach pasa drogowego.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50% - 5,00 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł

§ 3 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w jezdni - 20 zł

2) poza jezdnią - 18 zł

2. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowniczych i energetycznych

oraz ich przyłączy ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w jezdni - 0,02 zł

2) poza jezdnią - 0,01 zł

§ 4 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawki opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w wysokości: - 3,00 zł

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni

w wysokości: - 10,00 zł

§ 5 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się następującą stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 - 5,00 zł

2. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej lub sportowej ustala się następującą stawkę za każdy dzień zajęcia: - 0,01 zł

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 12-10-2004 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2004 10:26