Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/242/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 09 października 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawi


UCHWAŁA NR XXI/242/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 9 października 2004 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia.

Na podstawie przepisów art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 ,Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r Nr 80 , poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Traci moc uchwała Nr IX/68/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Z dniem 01.01.2002 r. zadania znakowania zwierząt gospodarskich , prowadzenia rejestrów i wystawiania paszportów na mocy przepisów art.7 ustawy z dnia 25.07.2001 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt , badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. Nr 129, poz.1438/ przeszły do kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na mocy ustawy z 7.06.2002 r. zmieniającej wyżej wymienioną ustawę w latach 2002-2003 r. przywrócono możliwość znakowania zwierząt na dotychczasowych zasadach. A zatem w okresie do 31.12.2003 r. kompetencje w zakresie znakowania zwierząt posiadał Burmistrz oraz ARiMR. Od 01.01.2004 r. zadania te należą wyłącznie do kompetencji ARiMR.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 12-10-2004 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2004 10:25