Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/241/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 09 października 2004 r. w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na poszerzenie drogi powiatowej nr 4


UCHWAŁA NR XXI/241/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 9 października 2004 r.

w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na poszerzenie drogi powiatowej nr 41-106 Międzywodzie -Wolin.

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art.13 ust.2 i ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, z 2001 r. Nr 129, poz.1447 i Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz.2058, z 2003 r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 1203, poz.1966 i Nr 217, poz.2124 oraz z 2004 r. Nr 6, p[oz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870, Nr 92, poz.880 i Nr 141, poz.1492) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Kamieńskiego następujących nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wolin, przeznaczonych na poszerzenie drogi powiatowej Nr 41-106 Międzywodzie -Wolin:

  1. działka nr 63/1 o powierzchni 0,0076 ha, położona w obrębie Zastań,

  2. działka nr 92/1 o powierzchni 0,0055 ha, położona w obrębie Zastań,

  3. działka nr 62/1 o powierzchni 0,0065 ha, położona w obrębie Jarzębowo,

  4. działka nr 474/1 o powierzchni 0,0081 ha, położona w obrębie Jarzębowo,

  5. działka nr 476/1 o powierzchni 0,0032 ha, położona w obrębie Jarzębowo.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od odwołania darowizny w związku z wykonywaniem inwestycji pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 41-106 Międzywodzie- Wolin” na nieruchomościach wymienionych w § 1 uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim wystąpiło z wnioskiem z dnia 01.10.2004 r. w sprawie przekazania przez Gminę Wolin w formie darowizny nieruchomości wymienionych w § 1 uchwały, przeznaczonych pod drogę powiatową nr 41-106 Międzywodzie -Wolin w wykonaniu uchwały Nr XV/130/2004 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Mając na uwadze realizację przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim celu publicznego jakim jest przebudowa drogi powiatowej 41-106, Rada Miejska postanowiła wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny nieruchomości zajętych pod drogę i jednocześnie odstąpić od odwołania darowizny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 12-10-2004 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2004 10:25