Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/239/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 09 października 2004 r. w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości rolnej, oznaczonej jako działka nr 172/2 o pow. 13 968 m2, położonej w Łu


UCHWAŁA NR XXI/239/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 9 października 2004 r.

w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości rolnej, oznaczonej jako działka nr 172/2 o pow. 13 968 m2, położonej w Łuskowie na prawo własności lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Leśnej 4/1 w Wisełce.

Na podstawie przepisów art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 ,Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r Nr 80 , poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203/ oraz art.14 ust.3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, z 2001 r. Nr 129, poz.1447 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070 i Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177 , Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości rolnej, oznaczonej jako działka nr 172/2 o pow.13 968 m2, położonej w Łuskowie, stanowiącej własność Gminy Wolin na lokal mieszkalny, znajdujący się przy ul. Leśnej 4/1 w Wisełce, o powierzchni użytkowej 132,84 m2 wraz z udziałem 13284/28842 części w działce gruntu nr 194/3 o pow. 883 m2, stanowiący własność Powiatu Kamieńskiego.

§ 2. Wartość nieruchomości rolnej nr 172/2 ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 76 692 zł. natomiast wartość lokalu mieszkalnego wraz z gruntem wynosi 183 400 zł. Gmina Wolin dopłaci kwotę 106 708 zł. stanowiącą różnicę wartości zamienianych nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Tracą moc:

  1. Uchwała Nr XIV/156/03 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 listopada 2003

r. w sprawie przekazania w formie darowizny części nie zabudowanej

nieruchomości nr 172/2 o pow 0,1071 ha, położonej w Łuskowie.

  1. Uchwała Nr XIV/157/03 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 listopada 2003

  1. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nie zabudowanej

nieruchomości nr 172/2 o pow. 1,2897 ha, położonej w Łuskowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 20.07.2004 r. Burmistrz Wolina wystąpił do Starosty Kamieńskiego o przekazanie na własność Gminy Wolin wolnego lokalu znajdującego się w budynku Domu Dziecka przy ul. Leśnej 4 w Wisełce. W zamian zaproponowana została nieruchomość rolna oznaczona jako działka nr 172/2 w Łuskowie, o nabycie której wystąpiło Starostwo na cele związane z regulacją spraw własnościowych w związku z wykupem gruntu pod drogę powiatową 41-100. Jako uzasadnienie wniosku Burmistrz wskazał potrzebę pilnego zabezpieczenia lokalu zamiennego dla Państwa Sobieskich, posiadających uprawnienia z Karty Nauczyciela, a zamieszkujących obecnie w budynku byłego gimnazjum w Wisełce. Zabezpieczenie mieszkania dla tych Państwa pozwoli na sprzedaż nieruchomości po byłym gimnazjum. Od chwili likwidacji szkoły Gmina ponosi koszty związane z zatrudnieniem palaczy-dozorców, a przede wszystkim ma ograniczenie prawne w zakresie sprzedaży nieruchomości z powodu zamieszkiwania tam rodziny.

W tej sytuacji Rada Miejska w Wolinie postanowiła uchylić uchwały, o których mowa w § 4.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 12-10-2004 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2004 10:24