Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/238/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 09 października 2004 r. w sprawie zmiany nazw urzędowych ulic w miejscowości Wisełka.


UCHWAŁA NR XXI/238/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 9 października 2004 r.

w sprawie zmiany nazw urzędowych ulic w miejscowości Wisełka.

Na podstawie przepisów art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 ,Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r Nr 80 , poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwy urzędowe następujących ulic w miejscowości

Wisełka:

  1. ulica „Osikowa” otrzymuje nazwę „Brzozowa”

  2. ulica „Srocza” otrzymuje nazwę „Żurawia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Nazwa ulicy „Srocza” nadana została Uchwałą Nr XL/394/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 8 czerwca 2002 r., a nazwa ulicy „Osikowa” nadana została Uchwałą Nr X/96/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 czerwca 2003 r. Obie nazwy ulic zostały zaproponowane przez Radę Sołecką w Wisełce.

Wniosek o zmianę nazwy ulicy Osikowej na Brzozową w Wisełce zgłosił w imieniu mieszkańców radny Konrad Janson na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych, Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Wolinie , które odbyło się w dniu 8.06.2004 r. Z kolei wniosek o zmianę nazwy ulicy Sroczej na Żurawią złożyła właścicielka nieruchomości położonej przy ul. Sroczej 8 w Wisełce. Z informacji uzyskanych od osób wnioskujących wynika, że dotychczasowe nazwy ulic tj. Osikowa i Srocza wywołują brzydkie skojarzenia co powoduje ośmieszanie nazw tych ulic. Aktualnie przy ul. Sroczej nadany został tylko jeden numer porządkowy i dotyczy on osoby wnioskującej o zmianę nazwy ulicy, natomiast w przypadku ul. Osikowej nie został nadany żaden numer porządkowy. Zainstalowane zostały tylko tablice z nazwami ulic.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 12-10-2004 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2004 10:24