Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/236/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 09 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.


UCHWAŁA NR XXI/236/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 9 października 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

92.700 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

92.700 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 0830 - wpływy z usług

54.000 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 0830 - wpływy z usług

29.000 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 0830 - wpływy z usług

9.700 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

92.700 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

92.700 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

54.000 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

29.000 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

w § 4220 - Zakup środków żywności

25.000 zł

z przeznaczeniem na zakup środków żywności

w rozdziale 80104 - Przedszkola

29.000 zł

z tego:

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

18.000 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

4.000 zł

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne

w § 4220 - Zakup środków żywności

7.000 zł

z przeznaczeniem na zakup środków żywności

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

9.700 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany budżetu dotyczą zwiększonych wpływów za wyżywienie w stołówkach oraz dochodów z tytułu wynajmu sali i kolonii w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Miejska w Wolinie.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 12-10-2004 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2004 10:23