Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII/207/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 kwietnia 204 r. w sprawie przejęcia w formie darowizny nieruchomość oznaczoną w ewidencji gurntów jako działka nr 320/3 o pow. 0,0019 ha, poł


UCHWAŁA NR XVIII/207/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 24 kwietnia 2004 r.

w sprawie przejęcia w formie darowizny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 320/3 o pow.0,0019 ha, położonej w Mokrzycy Małej.

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie w formie darowizny od Powiatu Kamieńskiego nieruchomości stanowiącej działkę nr 320/3 o pow.0,0019 ha, położonej w Mokrzycy Małej, na której znajduje się przepompownia ścieków wybudowana przez Związek Gmin Wyspy Wolin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych należy do zadań własnych gminy.

Stosownie do wniosku z dnia 19.03.2003 r. Przewodniczącej Związku Gmin Wyspy Wolin, na zlecenie tut. Urzędu została wydzielona z gruntów Powiatu Kamieńskiego dz. nr 320/3 o pow.0,0019 ha, na której znajduje się przepompownia ścieków P1. Przewodnicząca ZGWW wniosła jednocześnie, aby Gmina Wolin przejęła na swój majątek grunt wydzielony wraz z przepompownią stosownie do uchwały Nr 3/I/2002 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 5.04.2002 r. Przepompownia ta położona jest częściowo na sąsiedniej działce nr 301/79, należącej do Agencji Nieruchomości Rolnych, od której Gmina uzyskała wstępną zgodę na nieodpłatne przejęcie.

Rada Powiatu Kamieńskiego uchwałą Nr IX/61/2003 z 17.06.2003 r. wyraziła zgodę na przekazanie przedmiotowej nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Wolin.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie postanowiła przejąć działką nr 320/3 w Mokrzycy Małej do zasobu gruntów komunalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 16-06-2004 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2004 15:20