Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII/201/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 kwietnia 204 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. (dot. kwoty 200.000 zł.)


UCHWAŁA NR XVIII/201/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 24 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

200.000 zł

z tego:

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

200.000 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

150.000 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Kołczewie na działce nr 182”.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

350.000 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 6620 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

350.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Warnowo - Domysłów od km 7 + 530 do km 9 + 030 - odcinek 1.500 mb”.

§ 4. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o 200.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

W 2004 r. Zarząd Powiatu Kamieńskiego zaplanował wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Warnowo - Domysłów od km 7 + 530 do km 9 + 030 - odcinek 1.500 mb”.

Rada Miejska widzi potrzebę wsparcia przedmiotowej inwestycji, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie we wspólnych inwestycjach tego typu, jakie miało miejsce przy realizacji drogi Recław - Gogolice, na podobnych zasadach finansowania w równych udziałach każdej ze stron.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 16-06-2004 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2004 14:03