Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Obręb 2 Wolin przetarg III

1. działka Nr 142/13 o pow. 854 m2 Cena wywoławcza 51.240,- zł KW 11095

2. działka Nr 142/16 o pow. 1128 m2 Cena wywoławcza 67.680,- zł KW 11095

Do ceny sprzedaży w/w działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wyżej wymienione działki posiadają aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr LXXVI/740/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku, w którym przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działki są nieuzbrojone, położone w otulinie leśnej, na zapleczu ulicy Leśnej, za istniejącymi budynkami, z dojazdem w części drogą utwardzoną - ulica Słowiańska, w części drogą nieutwardzoną.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Obręb 4 Wolin przetarg III

3. nieruchomość zabudowana, położona przy ulicy Kolejowej, składająca się z działki Nr 20/28 o pow. 1868 m2 i działki Nr 17/2 o pow. 806 m2

Cena wywoławcza 188.242,- zł

KW SZIK/00013131/6 - działka 20/28, KW SZ1K/00009305/6 - działka 17/2

Nieruchomość zabudowana jest:

- budynkiem byłej stolarni o pow. użytkowej 266,95 m2

- budynkiem byłej kotłowni o pow. użytkowej 13,10 m2,

budynki wybudowane w technologii tradycyjnej, wolnostojące z dachami płaskimi, jednospadowymi, pokrytymi papą na lepiku

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LXXIX/765/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 października 2010 roku leży w strefie usług nieuciążliwych.

Obręb Kołczewo przetarg III

4. działka Nr 89 o pow. 1,2691 ha cena wywoławcza 338.350,- zł KW 9953

Nieruchomość niezabudowana, nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wolin leży na terenie zainwestowanym - tereny rekreacyjne - pole golfowe.

Nieruchomość leży w zachodniej części Kołczewa na terenie istniejącego pola golfowego.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

5. działka Nr 196/9 o pow. 1075 m2 cena wywoławcza 69.249,- zł KW 9307

Nieruchomość niezabudowana, nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Wolin teren leży w strefie zabudowy mieszkaniowej. Na przedmiotową działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 103/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nieruchomość nie zabudowana, położona w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Sierosław Kołczewo. Działka nieuzbrojona.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %

Na wyżej wymienione nieruchomości przeprowadzono :

- I przetarg w dniu 4 października 2012 r.

- II przetarg w dniu 16 listopada 2012 roku

Obręb 4 Wolin zaplecze ulicy Słowiańskiej i Słowackiego przetarg I

6. nieruchomość o łącznej pow. 1387 m2 składająca się z działek Nr 251/33 o pow. 1106 m2 i Nr 251/38 o pow. 281 m2 cena wywoławcza 84.951,- zł KW 9305

wyżej wymieniona nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Na w/w nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Nr 110/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 7 stycznia 2013 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r., w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 11oo.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pokój Nr 8, tel. 91 32 20 803 Wolin.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy bip.wolin.pl

Wolin, dnia 2012-11-26

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 27-11-2012 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 27-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-11-2012 11:48