Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/307/2012 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin. 2012-10-15 11:53
Uchwała Nr XXXI/300/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/294/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/169/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie i nadania statutu.  2012-10-15 11:30
Uchwała Nr XXXI/301/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.  2012-10-15 11:29
Uchwała Nr XXXI/302/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 21b w Chynowie.  2012-10-15 11:29
Uchwała Nr XXXI/303/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku nr 21a w Chynowie.  2012-10-15 11:28
UCHWAŁA NR XXXI/304/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/172/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2012-10-15 11:28
Uchwała Nr XXXI/305/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mokrzyca Wielka  2012-10-15 11:27
Uchwała Nr XXXI/306/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Płocin  2012-10-15 11:27
Uchwała Nr XXXI/308/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gm. Wolin  2012-10-15 10:33
Uchwała Nr XXXI/309/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 24/20 o pow. 32 m2 położonej w obrębie 3 Wolin  2012-10-15 10:32
Uchwała Nr XXXI/310/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 218/4 o pow. 21 m2 położonej w obrębie 3 Wolin  2012-10-15 10:32
Uchwała Nr XXXI/311/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 251/34 o pow. 30 m2 położonej w obrębie 4 Wolin  2012-10-15 10:31
Uchwała Nr XXXI/312/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 151/51 o pow. 600 m2 położonej w obrębie 3 Wolin  2012-10-15 10:31
UCHWAŁA NR XXXI/313/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin 2012-10-15 10:30
UCHWAŁA NR XXXI/314/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wolin w latach 2013 - 2017. 2012-10-15 10:28
Uchwała Nr XXXI/315/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu  2012-10-15 10:26
Uchwała Nr XXXI/316/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Wolin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej  2012-10-15 10:26
UCHWAŁA NR XXXI/317/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Wolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-10-15 10:25
Uchwała Nr XXXI/318/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 165 położoną w Wolinie obręb 3, sklasyfikowaną jako droga .  2012-10-15 10:24
Uchwała Nr XXXI/319/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2012 r.  2012-10-15 10:23