Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIV/144/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA NR XIV/144/03
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE
z dnia
29 listopada 2003 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m

0,39 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 mpowierzchni użytkowej

16,79 zł

z tym, że:

- od budynków lub ich części, w których przechowywane są stale maszyny rolnicze służące prowadzeniu gospodarstwa rolnego podatnika

8,40 zł

- od budynków lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza przez podmioty rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym

1,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m

8,11 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m

3,49 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,11 zł

z tym, że:

- od letniskowych od 1 m

5,82 zł

2) od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683)

2%

z tym, że:

- od parków elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą

1%

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m

0,51 zł

z tym, że:

- pól golfowych

0,39 zł

- związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym

0,01 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni

3,35 zł

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 mni

0,15 zł

§ 2. Zasady poboru oraz terminy płatności podatku określa odrębna uchwała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 95, poz. 2217.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady

Urszula Wołowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 26-01-2004 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2004 15:17