Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Obręb 2 Wolin

1. działka Nr 142/3 o pow. 803 m2 Cena wywoławcza 45.142,- zł KW 11095

2. działka Nr 142/4 o pow. 889 m2 Cena wywoławcza 49.842,- zł KW 11095

3. działka Nr 142/5 o pow. 901 m2 Cena wywoławcza 50.442,- zł KW 11095

4. działka Nr 142/6 o pow. 877 m2 Cena wywoławcza 47.942,- zł KW 11095

5. działka Nr 142/11 o pow. 862 m2 Cena wywoławcza 47.142,- zł KW 11095

6. działka Nr 142/12 o pow. 826 m2 Cena wywoławcza 46.442,- zł KW 11095

7. działka Nr 142/13 o pow. 854 m2 Cena wywoławcza 46.742,- zł KW 11095

8. działka Nr 142/16 o pow. 1128 m2 Cena wywoławcza 61.142,- zł KW 11095

9. działka Nr 142/17 o pow. 1156 m2 Cena wywoławcza 64.342,- zł KW 11095

Do ceny sprzedaży w/w działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wyżej wymienione działki posiadają aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr LXXVI/740/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku, w którym przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działki są nieuzbrojone, położone w otulinie leśnej, na zapleczu ulicy Leśnej, za istniejącymi budynkami, z dojazdem w części drogą utwardzoną - ulica Słowiańska, w części drogą nieutwardzoną.

Obręb 4 Wolin

10. nieruchomość zabudowana, położona przy ulicy Kolejowej, składająca się z działki Nr 20/28 o pow. 1868 m2 i działki Nr 17/2 o pow. 806 m2

Cena wywoławcza 188.242,- zł

KW SZIK/00013131/6 - działka 20/28, KW SZ1K/00009305/6 - działka 17/2

Nieruchomość zabudowana jest:

- budynkiem byłej stolarni o pow. użytkowej 266,95 m2

- budynkiem byłej kotłowni o pow. użytkowej 13,10 m2,

budynki wybudowane w technologii tradycyjnej, wolnostojące z dachami płaskimi, jednospadowymi, pokrytymi papą na lepiku

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LXXIX/765/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 października 2010 roku leży w strefie usług nieuciążliwych.

Obręb Kołczewo

11. działka Nr 89 o pow. 1,2691 ha cena wywoławcza 338.350,- zł KW 9953

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wolin leży na terenie zainwestowanym - tereny rekreacyjne - pole golfowe.

Nieruchomość leży w zachodniej części Kołczewa na terenie istniejącego pola golfowego.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

12. działka Nr 196/9 o pow. 1075 m2 cena wywoławcza 69.249,- zł KW 9307

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Wolin teren leży w strefie zabudowy mieszkaniowej. Na przedmiotową działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 103/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Nieruchomość nie zabudowana, położona w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Sierosław Kołczewo. Działka nieuzbrojona

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 28 września 2012 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2012 r., w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 11oo.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pokój Nr 8, tel. 91 32 20 803 Wolin.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy bip.wolin.pl

Wolin, dnia 2012-08-29

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 31-08-2012 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 31-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2012 12:52