Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XIV/141/03 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA XIV/141/03
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE
z dnia
29 listopada 2003 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych ustala się w wysokości:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 599,64 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 625,70 zł,

c) powyżej 9 ton - 729,62 zł,

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 1.

tabela nr 1


Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)Stawka podatku (w zł)


nie mniej niż


mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszania osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Dwie osie

12

13

397,03

795,07

13

14

415,71

831,43

14

15

441,67

883,44

15

563,27

1.251,81

Trzy osie

12

17

430,26

860,52

17

19

571,66

1.143,21

19

21

781,53

1.563,07

21

23

838,70

1.677,40

23

25

1.013,93

1.824,96

25

1.013,92

1.870,72

1.

2.

3.

4.

Cztery osie i więcej

12

25

935,36

1.870,72

25

27

987,37

1.974,65

27

29

1.041,63

2.078,58

29

31

1.653,68

2.452,80

31

1.653,68

2.452,80

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.247,14 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.351,07 zł,

c) powyżej 9 ton - 1.447,84 zł,

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 2.

tabela nr 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa
(w tonach)Stawka podatku (w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

18

838,70

1.677,40

18

25

857,38

1.714,87

25

31

883,44

1.766,79

31

1.412,33

1.937,76

Trzy osie

12

40

1.246,03

1.974,70

40

1.722,97

2.338,50

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 243,21 zł,

b) powyżej 10 ton - 243,21 zł,

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg tabeli nr 3.

tabela nr 3

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)Stawka podatku (w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Jedna oś

12

18

124,73

249,50

18

25

177,84

338,90

25

319,88

505,10

Dwie osie

12

28

210,18

330,50

28

33

613,20

764,90

33

38

849,94

1.161,90

38

1.149,03

1.529,90

Trzy osie

12

38

676,72

848,10

38

942,32

1.152,70

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 935,36 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.227,35 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 92, poz. 2040.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Urszula Wołowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 19-12-2003 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2003 15:27