Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Wisełka stanowiącej część działki Nr 130/5


Burmistrz Wolina

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Wisełka stanowiącej część działki Nr 130/5

o pow. 5084 m2, z przeznaczeniem na cele usług związanych z turystyką

Księga Wieczysta Nr 10037

Przedmiotowa nieruchomość położona jest nad jeziorem Wisełka na zapleczu ulicy Łąkowej, wydzierżawiona zostanie wraz z udziałem w wysokości do 1/5 części w akwenie wodnym -jezioro Wisełka stanowiącym działkę Nr 136/2 o pow. 20,23 ha - Księga Wieczysta Nr 26105

Część działki Nr 130/5 posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XXXVII/351/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008 roku, w którym przedmiotowy teren oznaczony został symbolem ZI1- tereny zieleni ,użytki rolne> Plan ustala zakaz zabudowy terenu z dopuszczenie realizacji obiektów i urządzeń związanych z turystyką wodną i prawidłowym funkcjonowaniem zbiornika wodnego, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji pieszej. Ustalony został również zakaz grodzenia terenu.

Pozostała część przedmiotowej działki nie objęta planem, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego leży na terenie przeznaczonym na cele rekreacyjne.

Przedmiot dzierżawy leży w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000-Wolin i Uznam PLH 320019.

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi 3.000,- zł

Do czynszu ustalonego w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości

23 %.

Dzierżawcę obciążać będą koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy w tym między innymi podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości stałych i płynnych na podstawie odrębnie zawartych umów oraz koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu dzierżawy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 500,- zł.

Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu bądź przelewem na konto Urzędu nr 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 11 czerwca 2012 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2012 roku w pokoju Nr 115 Urzędu Miasta o godz. 1400.

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu zawarta zostanie umowa dzierżawy na okres do 31 października 2013 roku z przeznaczeniem nieruchomości na cele usług związanych z turystyką.

Wpłacone wadium dla tej osoby zaliczone zostanie na poczet czynszu. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Osiągnięty w przetargu roczny czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do końca września każdego roku proporcjonalnie do okresu dzierżawy.

Dla pozostałych uczestników przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój . nr 8, tel. 91 32 -20 - 803

Wolin, dnia 2012-05-28

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 30-05-2012 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 30-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2012 10:27