Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrz Wolina ogłasza V nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Obręb 4 Wolin zaplecze ulicy Słowiańskiej i Słowackiego


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza V nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Obręb 4 Wolin zaplecze ulicy Słowiańskiej i Słowackiego

1. nieruchomość o łącznej pow.1357 m2 składająca się z działek Nr 251/31 o pow. 1083 m2 i Nr 251/37 o pow. 274 m2 cena wywoławcza 99.338,- zł KW 9305

2. nieruchomość o łącznej pow. 1387 m2 składająca się z działek Nr 251/33 o pow. 1106 m2 i Nr 251/38 o pow. 281 m2 cena wywoławcza 101.523,- zł

KW 9305

wyżej wymienione nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Na w/w nieruchomości wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy, ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:

ad.3 decyzja Nr 100/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku

ad.4 decyzja Nr 110/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku

Obręb Ładzin

3. działka Nr 514/6 pow. 1160 m2 cena wywoławcza 34.490,- zł KW 25523

4. działka Nr 514/7 pow. 1160 m2 cena wywoławcza 34.490,- zł KW 25523

5. działka Nr 514/19 pow. 1613 m2 cena wywoławcza 47.328,- zł KW 25523

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego Gminy teren leży w strefie rozwoju funkcji osadniczych - budownictwo mieszkaniowe.

Dla przedmiotowych działek wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy:

- Nr 129/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku dla działki Nr 514/6

- Nr 130/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku dla działki Nr 514/7

- Nr 132/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku dla działki Nr 514/19

określające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla każdej działki.

Działki położone w południowej części wsi nieuzbrojone, z możliwością podłączenia mediów. Dojazd drogą nieutwardzoną, kształt działek regularny.

Obręb Kodrąbek

6 działka 172/6 pow. 1973 m2 cena wywoławcza 47.783,- zł KW 9981

działka nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Na przedmiotową działkę wydana została decyzja nr 60/2008 z dnia 22 lipca 2008 roku o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Nieruchomość położona na skraju wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej pojedynczej zabudowy mieszkaniowej, w otoczeniu lasu i użytków zielonych. Dojazd drogą asfaltową przez wieś i dalej na znacznym odcinku drogą polną nieutwardzoną. Działka nieuzbrojona, z możliwością doprowadzenia energii elektrycznej, wody i sieci telefonicznej

7. nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 1507 m2 położona w działkach

Nr 118/4 o pow. 750 m2 KW 7630

Nr 118/5 o pow. 757 m2 KW 7629

cena wywoławcza 41.533,- zł

nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe

Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja nr 68/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Działka położona przy drodze powiatowej pokrytej nawierzchnią asfaltową, nieuzbrojona, z możliwością doprowadzenia mediów ( energia elektryczna, sieć wodociągowa i telefoniczna )

Na przedmiotowe nieruchomości przeprowadzono :

I przetarg w dniu 21 października 2011 roku

II przetarg w dniu 2 grudnia 2011 roku

III przetarg w dniu 20 stycznia 2012 roku

IV przetarg w dniu 28 lutego 2012 roku

Do ceny sprzedaży wszystkich działek ujętych w ogłoszeniu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 11 czerwca 2012 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2012 r., w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 10oo.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 91 32 20 803 Wolin.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy bip.wolin.pl

Wolin, dnia 2012-05-11

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 14-05-2012 16:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 14-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-05-2012 16:13