Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

 

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

 

Obręb 2 Wolin ul. Świerczewskiego

 

działka Nr 22/4 o pow. 1,2894 ha cena wywoławcza 649.480,- zł KW 19435

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %

 

Nieruchomość posiada aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, w którym leży na terenie oznaczonym symbolem 5.U,P - teren zabudowy produkcyjnej i usługowej, obejmujący wszelką działalność gospodarczą z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług z wyłączeniem :

a/ przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska

b/ obiektów stwarzających zagrożenie dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi, choćby w przypadku awarii

c/ przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich pod gołym niebem

d/ obiektów emitujących odory

e/ dopuszcza się mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - lokal lub dom mieszkalny stróża lub technologa, na działce wspólnej z obiektem gospodarczym.

Plan przewiduje maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni terenu : 40%. Maksymalna wysokość zabudowy 9,0 m., forma architektoniczna zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych. Kształt dachu stromy i symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych co najmniej 300.

Nieruchomość jest niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i użytkowej oraz stacji paliw. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową z chodnikami i dalej drogą utwardzoną żużlową. Przez działkę przebiega podziemny nieczynny kanał ciepłowniczy do ulicy Wiejskiej i Świerczewskiego.

Działka nieuzbrojona, ale leży w dostępie do istniejącego uzbrojenia biegnącego w ulicy Świerczewskiego i Wiejskiej.

Terenu leży w granicach obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” PLH 320019 oraz częściowo na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” PLB 320009.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

 

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 28 marca 2012 roku.

 

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym oferentom zostanie zwrócone.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument

tożsamości osoby reprezentującej, uchwałę na nabycie nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest również numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2012 r. w sali Nr 115 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 10oo.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 91 32 20 803.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy bip.wolin.pl w zakładce Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.

 

Wolin, dnia 2012-01-23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 30-01-2012 07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 30-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 30-01-2012 07:41