Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

 

Przetarg IV

 

Obręb 6 Wolin ulica Mickiewicza

1. działka Nr 10/6 o pow. 907 m2 Cena wywoławcza 71.023 KW 7349

Działka położona na zapleczu ulicy Mickiewicza, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i użytkowej. Teren działki nieuzbrojony, istnieje możliwość podłączenia się do sieci istniejącej infrastruktury technicznej. Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe.

Na przedmiotową działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 81/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym.

 

Obręb Warnowo

2. działka Nr 416/2 o pow. 1349 m2 Cena wywoławcza 62.760 zł KW 15182

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 15/2011 z dnia 29 stycznia 2011 roku ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Działka posiada skrzynkę ZK z energią elektryczną, pozostałej infrastruktury brak . Kształt działki regularny. Działka położona na znacznym wzniesieniu z ładnym widokiem.

Brak możliwości podłączenia kanalizacji. Odprowadzenie nieczystości płynnych tymczasowo do szczelnego zbiornika. Ujęcie wody własne. Powierzchnia zabudowy maksymalnie 15 % powierzchni działki .

 

Obręb 4 Wolin zaplecze ulicy Słowiańskiej i Słowackiego

3. nieruchomość o łącznej pow.1357 m2 składająca się z działek Nr 251/31 o pow. 1083 m2 i Nr 251/37 o pow. 274 m2 cena wywoławcza 99.338,- zł KW 9305

 

4. nieruchomość o łącznej pow. 1387 m2 składająca się z działek Nr 251/33 o pow. 1106 m2 i Nr 251/38 o pow. 281 m2 cena wywoławcza 101.523,- zł

KW 9305

wyżej wymienione nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Na w/w nieruchomości wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy, ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:

ad.3 decyzja Nr 100/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku

ad.4 decyzja Nr 110/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku

 

 

Obręb Ładzin

 

5. działka Nr 514/6 pow. 1160 m2 cena wywoławcza 34.490,- zł KW 25523

6. działka Nr 514/7 pow. 1160 m2 cena wywoławcza 34.490,- zł KW 25523

7. działka Nr 514/19 pow. 1613 m2 cena wywoławcza 47.328,- zł KW 25523

 

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego Gminy teren leży w strefie rozwoju funkcji osadniczych - budownictwo mieszkaniowe.

Dla przedmiotowych działek wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy:

- Nr 129/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku dla działki Nr 514/6

- Nr 130/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku dla działki Nr 514/7

- Nr 132/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku dla działki Nr 514/19

określające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla każdej działki.

Działki położone w południowej części wsi nieuzbrojone, z możliwością podłączenia mediów. Dojazd drogą nieutwardzoną, kształt działek regularny.

 

Obręb Kodrąbek

 

8 działka 172/6 pow. 1973 m2 cena wywoławcza 47.783,- zł KW 9981

działka nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Na przedmiotową działkę wydana została decyzja nr 60/2008 z dnia 22 lipca 2008 roku o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Nieruchomość położona na skraju wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej pojedynczej zabudowy mieszkaniowej, w otoczeniu lasu i użytków zielonych. Dojazd drogą asfaltową przez wieś i dalej na znacznym odcinku drogą polną nieutwardzoną. Działka nieuzbrojona, z możliwością doprowadzenia energii elektrycznej, wody i sieci telefonicznej

 

9. nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 1507 m2 położona w działkach

Nr 118/4 o pow. 750 m2 KW 7630

Nr 118/5 o pow. 757 m2 KW 7629

cena wywoławcza 41.533,- zł

nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe

Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja nr 68/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Działka położona przy drodze powiatowej pokrytej nawierzchnią asfaltową, nieuzbrojona, z możliwością doprowadzenia mediów ( energia elektryczna, sieć wodociągowa i telefoniczna )

 

 

 

 

Obręb Dargobądz

 

10. działka Nr 344 o pow. 1436 m2 cena wywoławcza 66.283,- zł KW 5516

nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe

Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja nr 25/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dojazd drogą asfaltową i następnie drogą o nawierzchni nieutwardzonej. Działka nieuzbrojona, z możliwością doprowadzenia mediów ( energia elektryczna, sieć wodociągowa i telefoniczna ). Kształt działki nieregularny.

Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, we wschodniej części wsi.

 

Obręb Kołczewo

 

11. działka Nr 444/5 o pow. 1595 m2 wraz z udziałem do ? części w działce Nr 444/6 o pow. 184 m2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.

Cena wywoławcza 116.351,- zł KW 1438

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

Na przedmiotową działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 116/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym. Nieruchomość niezabudowana, położona na zapleczu ulicy Słonecznej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz stałego cieku wodnego - kanału wpadającego do jeziora Kołczewo. Na działce znajduje się nieczynne szambo.

Działka nie uzbrojona, istnieje możliwość podłączenia się do istniejącej sieci infrastruktury technicznej znajdującej się we wsi. Dojazd ulicą Słoneczną - droga utwardzona płytami betonowymi.

 

Na przedmiotowe nieruchomości przeprowadzono :

I przetarg w dniu 21 października 2011 roku

II przetarg w dniu 2 grudnia 2011 roku

III przetarg w dniu 20 stycznia 2012 roku

 

Przetarg VII

 

Obręb 3 Wolin

 

12. działka Nr 83/14 pow. 2530 m2 cena wywoławcza 300.000,- zł KW 10947

Nieruchomość niezabudowana położona przy zbiegu ulic Jaracza i Konopnickiej.

Działka nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe.

Przez teren działki biegnie sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, istnieje możliwość podłączenia się do istniejącej sieci infrastruktury technicznej. W pasie drogowym ulic Jaracza i Konopnickiej znajduje się pełna sieć infrastruktury technicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową.

Na przedmiotową nieruchomość przeprowadzono

I przetarg w dniu 12 maja 2011 roku

II przetarg w dniu 17 czerwca 2011 roku

III przetarg w dniu 2 września 2011 roku

IV przetarg w dniu 17 października 2011 roku

V przetarg w dniu 28 listopada 2011 roku

VI przetarg w dniu 20 stycznia 2012 roku

 

Przetarg VI

 

Obręb Kołczewo

 

13. działka Nr 196/7 o pow. 1075 m2 Cena wywoławcza 82.138 zł KW 9307

 

14. działka Nr 196/8 o pow. 1075 m2 Cena wywoławcza 82.138 zł KW 9307

 

15. działka Nr 196/9 o pow. 1075 m2 Cena wywoławcza 82.138 zł KW 9307

 

Działki położone są między ulicami Wolności i Kościelną, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej. Teren działek nieuzbrojony z możliwym dostępem do uzbrojenia. Przedmiotowe działki nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego , wydane na nie zostały decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:

dla działki Nr 196/7 decyzja Nr 102/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku

dla działki Nr 196/8 decyzja Nr 100/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku

dla działki Nr 196/9 decyzja Nr 103/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

Na wyżej wymienione działki przeprowadzono:

I przetarg w dniu 17 czerwca 2011 roku

II przetarg w dniu 2 września 2011 roku

III przetarg w dniu 17 października 2011 roku

IV przetarg w dniu 28 listopada 2011 roku

V przetarg w dniu 20 stycznia 2012 roku

 

Do ceny sprzedaży wszystkich działek ujętych w ogłoszeniu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

 

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 24 lutego 2012 roku.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2012 r., w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 10oo.

 

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 91 32 20 803 Wolin.

 

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy bip.wolin.pl

 

Wolin, dnia 2012-01-23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 30-01-2012 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 30-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 30-01-2012 07:40