Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XIII/194/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za przygotowywane w nich posiłki. 2011-12-29 15:01
UCHWAŁA NR XXIII/200/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę . 2011-12-29 15:00
UCHWAŁA Nr XXIII/ 208/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 marca 2008r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji dzia-łalności gospodarczej 2011-12-29 15:00
UCHWAŁA NR XXIII/209/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo, gmina Wolin 2011-12-29 14:59
UCHWAŁA NR XXIV/218/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyj?nego i za trudne warunki pracy oraz innych niektórych składników wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin. 2011-12-29 14:57
UCHWAŁA NR XXVI/224/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za przygotowywane w nich posiłki. 2011-12-29 14:55
UCHWAŁA NR XXVII/238/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Radę Miejską w Wolinie. 2011-12-29 14:55
UCHWAŁA NR XXVII/239/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wolin. 2011-12-29 14:54
UCHWAŁA NR XXVII/240/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolin. 2011-12-29 14:54
UCHWAŁA Nr XXVIII/ 243/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 maja 2008r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwu Wisełka 2011-12-29 14:53
Uchwała Nr XXIX/257/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej 2011-12-29 14:52
UCHWAŁA Nr XXXI/263/08 RADY MIEJSKIEJ w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie 2011-12-29 14:51
UCHWAŁA NR XXXII/289/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-12-29 14:50
UCHWAŁA NR XXXII/296/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie. 2011-12-29 14:49
UCHWAŁA NR XXXII/301/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Wolin. 2011-12-29 14:48
UCHWAŁA NR XXXV/330/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2011-12-29 14:45
UCHWAŁA NR XXXV/331/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2009 2011-12-29 14:44
UCHWAŁA NR XXXV/332/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2011-12-29 14:43
UCHWAŁA NR XXXV/333/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie targowisk i opłaty targowej 2011-12-29 14:43
UCHWAŁA NR XXXV/334/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2011-12-29 14:41
UCHWAŁA Nr XXXV / 340 / 08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE Z dnia 19 listopada 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wolin 2011-12-29 14:40
UCHWAŁA NR XXXV/341/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu im. Andrzeja Kaubego w Wolinie. 2011-12-29 14:39
UCHWAŁA NR XXXVII/366/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży 2011-12-29 14:38