Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/26/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wolinie.


UCHWAŁA NR III/26/2002
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 21 grudnia 2002r.

w sprawie zasad przyznawania wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wolinie.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się diety radnym w formie ryczałtu miesięcznego za udział w prawomocnych sesjach Rady, w pracach komisji stałych i doraźnych Rady i innych pracach Rady.

2. Diety, o których mowa w ust. 1. wynoszą:

    1. dieta dla Przewodniczącego Rady w wysokości 1.200 zł,

    2. dieta dla Zastępcy Przewodniczącego Rady w wysokości 900 zł,

    3. dieta dla Przewodniczących Komisji Stałych Rady w wysokości 600 zł,

    4. dieta dla Radnych w wysokości 500 zł.

3. Diet, o których mowa w ust. 2 nie można łączyć.

§ 2. Diety ryczałtu miesięcznego wypłaca się na podstawie listy wypłat diet, sporządzonej przez Biuro Rady Miejskiej najpóźniej do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, podpisanej przez Przewodniczącego Rady i zatwierdzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 3. Wysokość diet określonych w § 1 pkt 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/177/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 września 2000 r. w sprawie przyznawania i wysokości diet członków organów gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 22-07-2003 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2003 14:15