Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – z kierunków Dargobądz do


Uchwała Nr III/22/2002
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 21 grudnia 2002 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - z kierunków Dargobądz do oczyszczalni w Wolinie, z Wisełki do oczyszczalni w Międzywodziu, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzani ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfę dla gospodarstw domowych, przemysłowych i poza przemysłowych odbiorców usług do stosowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - z kierunków Dargobądz do oczyszczalni w Wolinie, z Wisełki do oczyszczalni w Międzywodziu w wysokości 2,89 zł za 1 m3 odprowadzanych ścieków plus należny podatek od towarów i usług - VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2.

Taryfy obowiązują w okresie od dnia 01.02.2003 r. do dnia 31.01.2004 r.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wolin i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wolinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2003 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 22-07-2003 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2003 14:08