Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin.


UCHWAŁA NR III/19/2002
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 21 grudnia 2002 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 25 ) uchwala się, co następuje :

§ 1

  1. Zatwierdza się taryfę do stosowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych, przemysłowych i poza przemysłowych odbiorców usług w wysokości:

1) woda - 1,96 zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej - 2,20 zł/wodomierz/miesiąc.

  1. Do cen określonych w ust.1 pkt 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług - VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2

Taryfa określona w § 1 obowiązuje w okresie od dnia 01.02.2003 r. do dnia 31.01.2004 r.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wolin i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wolinie.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/333/2001 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 1 grudnia 2001 r. w sprawie opłat za wodę w mieście Wolin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2003 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 22-07-2003 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2003 14:07