Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2002 roku.


UCHWAŁA NR III/17/2002
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 21 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271) Rada Miejska w Wolinie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta o kwotę 124.575 zł, z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 51.100 zł

w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w § 629 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł

w dziale 600 - Transport i łączność - 16.625 zł

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 14.750 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

w § 270 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000 zł

w rozdziale 700412 - Ochotnicze Straże Pożarne

w § 629 - środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 37.100 zł

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 629 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta o kwotę 124.575 zł, z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 51.100 zł

w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

  • „Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączeniami do posesji nr 34/3 w m. Zastań Łowno” - 15.850 zł

  • „Budowa wodociągu wiejskiego z m. Ładzin do m. Ładzin Kolonia” - 35.250 zł

w dziale 600 - Transport i łączność - 16.625 zł, z tego:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 14.750 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont pokrycia połaci dachowych budynku nr 2 i 3 w Piaskach Wielkich”

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000 zł

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. budowy remizy strażackiej w miejscowości Skoszewo

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 37.100 zł

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przyjętej przepompowni ścieków P -1 oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szatni Klubu Sportowego w m. Piaski Wielkie”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 22-07-2003 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2003 14:06