Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad


Porządek obrad LVIII Sesji

Rady Miejskiej w Wolinie

w dniu 29 grudnia 2009r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2010 rok;

a) opinie Komisji Rady Miejskiej,

b) zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2009r. (dot. kwoty 250 000,00 zł);

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2009r. (dot. kwoty 765 000,00 zł);

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2009r. (dot. kwoty 303 014,31 zł);

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych” eksploatowanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie na terenie Gminy Wolin na lata 2010-2013;

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do eksploatacji i konserwacji wodociągów wiejskich przez Gminę Wolin;

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie;

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie;

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2010 Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

a) opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Wolin na 2010 rok;

a) opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXIV/216/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 marca 2008r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2008 -2010;

a) opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin;

a) opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki nr 96/0 o pow. 0,0010 ha, położonej w obr. 4 Wolina;

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 164/45 o pow. 0,0356 ha, położonej w obr. 3 Wolina;

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

19. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Wolina.

20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wolin w roku

szkolnym 2008/2009 (do wglądu w biurze Rady).

21. Informacje Przewodniczącej o sprawach wniesionych do Rady.

22. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

23. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 18-12-2009 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Szmigiel 18-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2009 13:24